Szkolenie dla nauczycieli: "Od formalności do aktywności. Formalno - prawne aspekty wolontariatu"

2020-03-05
Szkolenie dla nauczycieli: "Od formalności do aktywności. Formalno - prawne aspekty wolontariatu"

Zapraszamy warszawskie szkoły do udziału w szkoleniu w programie „Kto na ochotnika? Wolontariat w szkole”.


Podczas warsztatu poznamy i przepracujemy aspekty prawne i formalne wolontariatu szkolnego - pochylimy się nad dostępnymi regulacjami prawnymi, procedurami organizacyjnymi, wzorami dokumentów. Uporządkujemy wiedzę na temat zakładania i prowadzenia szkolnych form wolontariatu. Porozmawiamy o standardach współpracy z młodymi wolontariuszami, motywacji oraz znaczeniu szkolnego wolontariatu w realizacji celów edukacyjnych i wychowawczych szkoły.


 


 


 


Dzięki udziałowi w szkoleniu:
• Zdobędziesz podstawowe informacje o organizacji wolontariatu z punktu widzenia prawa oświatowego
• Poznasz dobre praktyki organizacyjne z zakresu wolontariatu
• Poznasz wzory dokumentów, które mogą być pomocne przy organizacji wolontariatu w szkole.


Kiedy? 5 marcA, godz. 10:00-15:00 


Gdzie? Menora, Pl.Grzybowski 2


Prowadzący: Greta Droździel - Papuga - edukatorka, trenerka, stała współpracowniczka Fundacji na Miejscu, Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Domu Kultury Dorożkarnia, Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundacji Szkoła z Klasą.


Zapisy prowadzi Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, a formularz rejestracyjny znajduje się tutaj (klikając w link opuszczasz portal www.ochotnicy.waw.pl).


Więcej informacji o programie "Kto na ochotnika? Wolontariat w szkole" znajdziesz kilkając w link.
Program “Kto na ochotnika? Wolontariat w szkole” jest realizowany w partnerstwie Centrum Edukacji Obywatelskiej i m.st. Warszawy. Projekt mieści się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w Programie Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020 oraz w projekcie wolontariatu miejskiego Ochotnicy Warszawscy 2016-2020. Projekt współfinasuje m.st. Warszawa.