Szkolenie dla organizatorów wolontariatu "Wsparcie, które buduje"

2021-03-03
Szkolenie dla organizatorów wolontariatu "Wsparcie, które buduje"

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu serdecznie zaprasza koordynatorów i koordynatorki wolontariatu, którzy chcą się dowiedzieć jak dawać "Wsparcie, które buduje".


Ponieważ wolontariat to zwykle praca z ludźmi – nawet jeśli będzie to praca w archiwum, czyli z dokumentami, z kimś się na to działanie umawiamy, ktoś tę pracę odbiera, jesteśmy częścią jakiegoś zespołu czy projektu itd. I nawet jeśli wszyscy, od osoby koordynującej, przez wolontariusza/wolontariuszkę, po klienta/klientkę, będą pełni gotowości do współpracy i dobrej woli, mogą się zdarzyć trudne sytuacje, napięcia, nieporozumienia, konflikty. Ich źródła są różne, czasem wystarczy zaburzenie komunikacyjne, czasem przyczyną są różne wartości, kultura pracy, styl działania. Takie sytuacje kosztują dużo energii, wywołują silne emocje, kiedy nie są rozwiązywane mogą powodować zwątpienie w kompetencje osoby czy sens działania, wypalenie itd. Czy trudnych sytuacji da się uniknąć? Jeśli nie, to czy da się na nie przygotować?


Na warsztat "WSPARCIE, KTÓRE BUDUJE" zapraszamy wszystkie osoby, które chcą wspierać wolontariuszy/wolontariuszki w rozumieniu trudnych sytuacji związanych z pracą w ludźmi, przygotowywać ich na takie sytuacje, towarzyszyć w radzeniu sobie z nimi, w ich rozwiązywaniu. Będzie więc o:


- różnorodności, co z niej wynika i jak z niej korzystać,


- o potencjalnych przyczynach trudności w pracy z ludźmi 


- i sposobach ich rozwiązywania


- oraz o kompetencjach wspierania, towarzyszenia.


Szkolenie odbędzie sięw środę 3 marca 2021  w godzinach 10:00-14:00 online na platformie Zoom. Prowadzone będą aktywnymi metodami, z wykorzystaniem, a nawet silnym naciskiem na pracę na doświadczeniach i potrzebach osób uczestniczących. Oczywiście, w towarzyszeniu i wspieraniu można się wzmacniać na podstawie studiów przypadku, ale przepracowanie własnych przykładów zwiększa samoświadomość i kompetencje.


Prowadzenie: Marta Henzler, trenerka umiejętności społecznych, superwizorka, która od kilkunastu lat wspiera osoby i zespoły w budowaniu relacji, rozwiązywaniu sytuacji trudnych, ćwiczeniu kompetencji wspierających je. Z sektorem pozarządowym związana od 2002 roku, na co dzień w Stowarzyszeniu BORIS, aktywna członkini Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP.


ZAPISY prowadzi Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu poprzez → FORMULARZ REJESTRACYJNY (klikając w link opuszczasz portal Ochotnicy Warszawscy)


Wszystkie zapisane na spotkanie osoby dzień przed spotkaniem otrzymają mailem link niezbędny do połączenia.Zapraszamy!


Koordynator projektu: Elżbieta Baranowska-Pytko. Kontakt: 514-777-399, baranowska-pytko@wolontariat.org.pl


 Spotkanie realizowane jest przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie w ramach działania „Wsparcie organizatorów wolontariatu” realizowanego w ramach miejskiego projektu „Ochotnicy warszawscy” integrującego działania wspierające rozwój wolontariatu w stolicy.