Szkolenie dla wolontariuszy: "Jak mądrze pomagać dzieciom i młodzieży w placówce opiekuńczo-wychowawczej"

2020-11-07 - 2020-11-08
Szkolenie dla wolontariuszy: "Jak mądrze pomagać dzieciom i młodzieży w placówce opiekuńczo-wychowawczej"

Celem spotkania jest poznanie przez uczestników specyfiki i potrzeb dzieci przebywających w placówkach, zrozumienie różnicy między mądrym a szkodliwym pomaganiem, określenie roli i miejsca wolontariusza w placówce. Osoby zainteresowane wolontariatem przygotują się do typowych trudnych sytuacji w pomaganiu dzieciom, poznają sposoby radzenia sobie z nimi.
Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatów online, z aktywnym udziałem uczestników. Będzie czas na stawianie trudnych pytania i poszukiwanie odpowiedzi. Spotkanie dedykowane wszystkim pełnoletnim ochotnikom.


Dwudniowe szkolenie on-line na Skype 7.11 i 8.11 w godzinach 9:00-13:00 poprowadzi Dorota Janiak.


Dorota Janiak - mgr pedagogiki resocjalizacyjnej, psychoterapeutka, trenerka. Przez 12 lat pracowała jako wychowawca-terapeuta w Ośrodku Socjoterapeutycznym z młodzieżą z zaburzeniami zachowania, potem jako terapeuta w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej.
Od 7 lat pracuje jako specjalista pracy z dzieckiem i rodziną w Ośrodku Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT „Towarzystwa Nasz Dom”. Prowadzi m.in. szkolenia umiejętności wychowawczych, terapię i wsparcie opiekunów zastępczych i młodzieży oraz cykle szkoleń, superwizji dla wolontariuszy pracujących z dziećmi w rodzinach zastępczych.
Interesuje się komunikacją empatyczną w nurcie Porozumienia bez Przemocy, pracą z użyciem metafor terapeutycznych (w tym bajkoterapia), wykorzystaniem gier planszowych jako treningu umiejętności psychospołecznych.


Zapisy


Zgłoszenia poprzez mail: biuro@qrozwojowi.org.plSzkolenie realizowane w ramach projektu finansowanego przez m.st. Warszawa „Wolontariat na miarę - rozwój wolontariatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych”