Superwizja grupowa dla koordynatorów wolontariatu - grupa poranna - spotkanie trzecie

2020-11-17
Superwizja grupowa dla koordynatorów wolontariatu - grupa poranna - spotkanie trzecie

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu zaprasza do udziału w serii spotkań superwizji grupowej, które odbywają się w zamkniętej (tzn. że po rozpoczęciu spotkań nie będzie można do niej dołączyć), małej grupie i prowadzone są przez profesjonalistę – superwizora czyli osobę  posiadającą niezbędną wiedzę i doświadczenie tej formie wsparcia, w pracy z grupami i rozumiejącą specyfikę danago zadania. 


Grupa poranna spotykać się będzie we wtorki w godz. 9:30-11:00. TERMINY wszystkich porannych spotkań: 29.09 - 20.10 - 17.11 - 8.12


Trzecie spotkanie porannej grupy superwizyjnej odbędzie się 17.listopada w godz. 9:30-11:00. 


Superwizja jest formą wsparcia osób pracujących z ludźmi. W wielu zawodach wpisana jest jako stała formą doskonalenia swojej pracy, rozwoju osobistego i pomocy w przeżywanych dylematach i problemach. Jej celem jest rozwiązywanie trudności merytorycznych i emocjonalnych wynikających z wykonywanej pracy poprzez pogłębienie rozumienia problemu/dylematu, poszerzenie perspektywy możliwych działań, wymianę doświadczeń, możliwości wyrażenia swoich emocji i rozterek.


Osoby superwizujące się rozwijają swoje umiejętności, osiągać lepsze wyniki swojej pracy, działać bardziej profesjonalnie. Superwizja, dzięki zrozumieniu i wsparciu otrzymywanym od superwizora i innych, uczestniczących w niej osób, przeciwdziała wypaleniu zawodowemu. Uczestnicy superwizji grupwej będą mogli skorzystać również z superwizji indywidualnej.


O korzyściach płynących z superwizji można przeczytać w rozmowie z superwizorką Moniką Bełdowskąhttps://wolontariat.waw.pl/news-3924/ ZAPISY prowadzi Centrum Wolontariatu poprzez formularz rejestracyjny:https://docs.google.com/forms/d/1kRzog4gDUd-sOI4icDMceksEuBGaUDPEshWh44DRKh8/edit

Ze względu na sytuacjię epidemiologiczną spotkanie będzie realizowane on-line przy pomocy aplikacji zoom, do której wystarczy komputer lub telefon, nie wymaga ze strony uczestników wnoszenia żadnych opłat. Wszystkie zapisane na spotkanie osoby dzień przed spotkaniem otrzymają mailem link niezbędny do połączenia.

Koordynator projektu: Elżbieta Baranowska-Pytko. Kontakt: 514-777-399, baranowska-pytko@wolontariat.org.pl

Spotkanie realizowane jest przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie w ramach działania „Wsparcie organizatorów wolontariatu” realizowanego w ramach miejskiego projektu „Ochotnicy warszawscy” integrującego działania wspierające rozwój wolontariatu w stolicy.