Spotkanie dla seniorów zainteresowanych wolontariatem w domach dziecka - "Trening radzenia sobie z agresją dzieci i młodzieży"

2020-08-08
Spotkanie dla seniorów zainteresowanych wolontariatem w domach dziecka - "Trening radzenia sobie z agresją dzieci i młodzieży"

W Warszawie jest kilkadziesiąt placówek opiekuńczo-wychowawczych, które są domem dla ponad 600 dzieci i młodzieży. Warto podarować im odrobinę swojego czasu i wspierać w drodze do samodzielności.


Relacja dziecka z „babcią” czy „dziadkiem” to szereg korzyści dla obu stron, co potwierdzone zostało w licznych badaniach i opracowaniach naukowych. Starsi często dają większe poczucie bezpieczeństwa, chętniej dzielą się strategiami rozwiązywania problemów, radzenia sobie w sytuacjach trudnych. W zamian otrzymują więcej energii i wigoru.
Budowanie relacji międzypokoleniowych stanowi wielką wartość. Młode pokolenie uczy się szacunku i zrozumienia dla procesów starzenia się. Wolontariat po 60-tce nadaje nowy sens życiu.


Wystarczy, że lubisz dzieci, jesteś wyrozumiały i chcesz wsłuchać się w potrzeby młodszych. O tym jak dobrze pomagać w „domach dziecka” dowiesz się podczas organizowanych bezpłatnych szkoleń. Najbliższe spotkanie już 8 sierpnia 2020 r. - „Trening radzenia sobie z agresją dzieci i młodzieży”. Szkolenia są bezpłatne, odbędą się w Warszawie.


Zainteresowanych prosimy o kontakt ze Stowarzyszenie Q Rozwojowi: biuro@qrozwojowi.org.pl, 505 722 114Projekt finansuje m.st. Warszawa. Okres realizacji 10.2019-12.2020. Celem projektu jest rozwój i strukturyzacja wolontariatu w placówkach opiekuńczo–wychowawczych na terenie m.st. Warszawy.