Festiwal Ochotników Warszawskich - AKCJA WOLONTARIACKA

2020-06-20
Festiwal Ochotników Warszawskich - AKCJA WOLONTARIACKA

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Festiwalu Ochotników Warszawskich!


 


Trzeciego dnia Festiwalu - 20 czerwca - odbędzie się finał akcji wolontariackiej „Gość w dom…”


Z okazji Światowego Dnia Uchodźcy, chcemy przekazać listy i kartki z życzeniami uchodźcom przebywającym w Warszawie.


Zachęcamy, by włączając się w akcję przekazać słowa wsparcia i życzliwości dzieciom i ich mamom, które zamieszkują tymczasowo w ośrodku.


 


Listy można napisać drogą:


- tradycyjną przesyłając je lub wrzucając bezpośrednio do skrzynki pocztowej Centrum Wolontariatu: ul. Nowolipki 9 b, 00-151 Warszawa


- lub elektroniczną – przesyłając list lub kartkę napisaną elektronicznie lub zeskanowaną i przesłać na adres: posrednictwo@wolontariat.org.pl


do dnia 14 czerwca.


W akcji oraz przekazaniu listów wesprze nas Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.


 


Organizator wydarzenia: Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu ul. Nowolipki 9 b Warszawa


koordynator: Elżbieta Baranowska-Pytko, e-mail: baranowska-pytko@wolontariat.org.pl