Warszawskie Spotkania z Wolontariatem - "O nagradzaniu wolontariuszy, dziękowaniu i świętowaniu"

2020-05-27
Warszawskie Spotkania z Wolontariatem - "O nagradzaniu wolontariuszy, dziękowaniu i świętowaniu"

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Warszawskie Spotkania z Wolontariatem, które odbędzie się 27. maja w godz. 10:00-12:15.


Spotkanie, adresowane do organizatorów wolontariatu w Warszawie, odpowie na potrzebę przedyskutowania form i efektywności nagradzania wolontariuszy za ich pracę.


Jak nagradzać i dziękować, by nie zabić motywacji wewnętrznej wolontariuszy? W jaki sposób wyjść poza schemat „dyplom i czekolada”? Co jest kluczem do angażowania się wolontariuszy? Jak poprzez świętowanie sukcesów zachęcić do działania obecnych wolontariuszy oraz pozyskać nowych?


Odpowiedzi poszukamy wspólnie podczas kolejnego Warszawskiego Spotkania z Wolontariatem, które będzie miało formę dyskusji z elementami warsztatowymi, a ważną jego częścią będzie wymiana doświadczeń i dzielenie się dobrymi praktykami.


Spotkanie poprowadzi Małgorzata Tur – trenerka i edukatorka certyfikowana przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych. Małgorzata Tur od lat zarządza zespołami wolontariuszy, obecnie pełniąc funkcję Międzynarodowego Prezesa Service Civil International, globalnego ruchu wolontariackiego na rzecz pokoju.


Spotkanie będzie realizowane on-line przy pomocy aplikacji zoom, do której wystarczy komputer lub telefon, nie wymaga ze strony uczestników wnoszenia żadnych opłat. Wszystkie zapisane na spotkanie osoby dzień przed spotkaniem otrzymają mailem link niezbędny do połączenia.


Zapisy prowadzi Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu poprzez formularz zgłoszeniowy: https://docs.google.com/forms/d/1IGziNG0d24X19Cwpd5YTUvZyr-LMAEL9Kmq_W0FgCxQ/edit


Koordynator projektu: Elżbieta Baranowska-Pytko


Kontakt: 514-777-399, baranowska-pytko@wolontariat.org.pl


Spotkanie realizowane jest przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie w ramach działania „Wsparcie organizatorów wolontariatu” realizowanego w ramach miejskiego projektu „Ochotnicy warszawscy” integrującego działania wspierające rozwój wolontariatu w stolicy.