Czas izolacji w naturalny sposób rozwija potrzebę wspólnotowości i wzmacnia więzi sąsiedzkie. W związku z trwającą pandemią COVID-19 mieszkańcy Warszawy łączą siły w niesieniu pomocy osobom najbardziej potrzebującym, solidaryzują się także z personelem medycznym, służbami bezpieczeństwa – będącymi na pierwszej linii frontu w walce z koronawirusem. W tak trudnym dla nas wszystkich momencie wiele osób, instytucji i organizacji pozarządowych zainicjowało szereg działań pomocowych – mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo i zdrowie innych. 

– Na czas zagrożenia koronawirusem szczególnie osoby starsze i samotne mogą potrzebować wsparcia w zrobieniu codziennych zakupów, wykupieniu recept czy wyprowadzeniu psa. Ruszamy z akcją, która ma zachęcać do opieki nad naszymi sąsiadami-seniorami. Dbajmy o siebie nawzajem! – apeluje Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Kampania #pomocsąsiedzka - Zapytaj sąsiada czy nie potrzebuje Twojego wsparcia

Miasto prowadzi kampanię #pomocsąsiedzka, której celem jest zachęcenie warszawiaków do wspierania sąsiadów, w tym seniorów i osób, które w obliczu rozprzestrzeniania się koronawirusa potrzebują pomocy, w zaspokajaniu codziennych potrzeb, bez narażania ich na zbędne wychodzenie z domu.

Kampania opiera się na sąsiedzkich relacjach i wzajemnym zaufaniu - osoby zdrowe, z zachowaniem zaleceń sanitarno-epidemiologicznych, mogą pomagać najbardziej potrzebującym mieszkańcom niezakażonym i nieobjętym kwarantanną domową. Mieszkańcy mogą wywieszać plakaty z ofertą osobistej pomocy na klatkach schodowych i tablicach informacyjnych – materiały graficzne są dostępne poniżej.

UWAGA - ZANIM ZACZNIESZ POMAGAĆ - ZAPOZNAJ SIĘ Z INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI ZAGROŻENIA KORONAWIRUSEM

Pobierz materiały 

afisz covid

Kliknij tutaj, aby pobrać afisz do wydruku z miejscem na wpisanie danych kontaktowych w formacie PNG

Kliknij tutaj, aby pobrać afisz do wydruku z miejscem na wpisanie danych kontaktowych w formacie PDF

Kliknij tutaj, aby pobrać afisz do wydruku z miejscem na wpisanie danych kontaktowych w wersji czarno-białej, w formacie PDF

 

plakat covid

Kliknij tutaj, aby pobrać plakat promujący pomoc sąsiedzką w formacie PNG

Kliknij tutaj, aby pobrać plakat promujący pomoc sąsiedzką w formacie PDF

Kliknij tutaj, aby pobrać plakat promujący pomoc sąsiedzką w wersji czarno-białej, w formacie PDF

 

 

covid banner2

Kliknij tutaj, aby pobrać baner internetowy promujący pomoc sąsiedzką


Pomoc dla Powstańców Warszawskich 

 • "Zadzwoń do Dziadka" – Muzeum Powstania Warszawskiego

Muzeum Powstania Warszawskiego uruchomiło specjalne dyżury telefoniczne, których celem jest informowanie Powstańców o aktualnych zaleceniach sanitarno-epidemiologicznych oraz apelowanie o pozostanie w domach. Wolontariusze Muzeum utrzymują kontakt z Powstańcami, aby wiedzieć czy potrzebują oni wsparcia i, w razie potrzeby, przekazują informacje odpowiednim osobom i służbom.

 • Dom Wsparcia dla Powstańców Warszawskich

Opiekę nad Powstańcami, którzy przychodzili do Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich, sprawują pracownicy i wolontariusze Stowarzyszenia Monopol Warszawski, czyli operatora placówki. Pomoc polega na rozwożeniu do domów Powstańców obiadów i kanapek. Opiekunowie pytają także o zdrowie i mierzą bezdotykowym termometrem temperaturę. Zbierają zamówienia i realizują zakupy dla Powstańców.

Kontakt dla wolontariuszy i partnerów oferujących pomoc Powstańcom: tel. 572 817 999.


Akcje pomocy dla seniorów i osób z grupy wysokiego ryzyka zakażeniem 

 • Pogotowie Harcerek i Harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

Celem Pogotowia Harcerek i Harcerzy ZHR jest udzielanie pomocy osobom potrzebującym oraz wsparcie działań władz i instytucji zwalczających rozprzestrzenianie się wirusa, a także jego skutków. Pogotowie zajmuje się przekazywaniem informacji dotyczących profilaktyki zagrożenia zakażeniem, wspiera infolinię pomocową, przygotowuje i dystrybuuje paczki żywnościowe, wykonuje zakupy w aptece.

Dotychczas na terenie Warszawy gotowość do służby zgłosiło około 300 pełnoletnich wolontariuszy.

Więcej informacji w rozmowie z phn. Jakubem Nowakiem, koordynatorem wojewódzkim Pogotowia Harcerek i Harcerzy ZHR

 • #GOTOWIDOPOMOCY 

#GOTOWIDOPOMOCY to akcja pomocy w Warszawie, zapewniająca realną, bezpośrednią pomoc seniorom w czasie pandemii. Legia Warszawa zaprasza do udziału w niej inne firmy, instytucje, organizacje społeczne, a także osoby publiczne i prywatne. Centrum i zapleczem akcji jest Stadion Legii. Akcja jest organizowana w ścisłej współpracy merytorycznej z Pogotowiem Harcerek i Harcerzy ZHR

Szczegóły akcji: #GOTOWIDOPOMOCY - startuje wielka akcja dla seniorów

 • „Dbam o Seniora” – Centrum Aktywności Międzypokoleniowej CAM „Nowolipie”

Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” wyszyło z inicjatywą akcji „Dbam o Seniora”, której celem jest dostarczanie posiłków seniorom korzystającym na co dzień ze stołówki w CAM „Nowolipie” oraz Powstańcom Warszawskim. Pomocą objętych jest ponad 80 osób. W każdy dzień powszedni wolontariusze, pracownicy CAM Nowolipie oraz organizacji pozarządowych dostarczają posiłki pod drzwi seniorów.

Szczegóły akcji: "Dbam o Seniora" - relacja z działań Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"

 • Pomocne Bielany

Pomocne Bielany – to grupa sąsiedzka stworzona na Bielanach. Wokół grupy powstała zaangażowana społeczność, która dba o potrzeby starszych mieszkańców dzielnicy oraz wszystkich tych sąsiadów, którzy potrzebują wsparcia. Dba też o swoich lokalnych przedsiębiorców, a ci odwdzięczają się podobnym zaangażowaniem na rzecz mieszkańców i na rzecz miasta.

Więcej informacji w rozmowie z koordynatorką grupy Moniką Szadkowską – „Bielany są wspaniałą dzielnicą. Mieszkańcy są wspaniali, nie wiedziałam, że aż do tego stopnia!”. 

 • Widzialna Ręka Warszawa

Widzialna Ręka Warszawa – to grupa wzajemnej pomocy sąsiedzkiej i jednocześnie przestrzeń dla przyjaznej komunikacji opartej na Facebook'u. Grupa warszawska powstała na Białołęce i to stamtąd wywodzą się osoby koordynujące – admini dużych białołęckich grup sąsiedzkich Białołęka - moja dzielnica oraz Białołęka - platforma sąsiedzka. W ramach grupy powstało wiele akcji pomocy: zakupy dla seniorów, przekazanie sprzętu komputerowego do nauki zdalnej potrzebującej rodzinie, zbiórka kremów do rąk dla medyków i wiele innych.

 • Bank Żywności SOS Warszawa

Niezależnie od zagrożenia epidemicznego, Bank Żywności SOS WarszawaSOS Warszawa wykonuje swoją codzienną pracę, tj. pozyskuje żywność zagrożoną zmarnowaniem i przekazuje ją osobom potrzebującym. Dodatkowo angażuje się w akcje pomocowe na rzecz osób poszkodowanych w wyniku epidemii – organizuje żywność dla osób potrzebujących w kwarantannie oraz medyków, dostarcza wodę do DPS w Warszawie, przekazuje żywność na rzecz Mobilnego Punktu Poradnictwa. Bank Żywności w Warszawie koordynował również akcję przekazania nutridrinków przez firmę Nutricia do szpitali zakaźnych na terenie całej Polski oraz realizuje razem z m.st. Warszawa projekt „Paczka dla Warszawy”. Z pomocą organizacji pozarządowych dociera aktualnie do ponad 58 000 osób z terenu Warszawy i powiatów podwarszawskich. Odbiorcami tych działań są osoby wykluczone ze względu na bezdomność, ubóstwo, chorobę.

 • Combat Alert

Combat Alert w czasie epidemii podejmuje 3 rodzaje działań. Pierwszym z nich jest zorganizowanie akcji krwiodawstwa. Drugim – wsparcie seniorów - m.in. przy dostarczaniu zakupów. Trzecim działaniem jest prowadzenie dezynfekcji przestrzeni publicznych – kościołów, wiat autobusowych, domów pomocy społecznej. W Warszawie do tej pory Combat Alert przeprowadziło bezpłatnie 48 akcji dezynfekcji.

 • Telefon zaufania dla osób starszych

Stowarzyszenie mali bracia Ubogich prowadzi telefon zaufania dla osób starszych, samotnych, potrzebujących wsparcia psychologicznego. Uruchomienie numeru ma przeciwdziałać izolacji społecznej osób starszych, a jednocześnie pełnić funkcję informacyjną i doradczą.

Tel. 22 635 09 54

 • Listy do zamkniętego domu #zamkniętedps 

Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" i Fundacja Pole Dialogu zachęcają do pisania listów do seniorów i wysyłania ich drogą mailową. Wiadomości są drukowane i przekazywane mieszkańcom pozostającym w izolacji. Organizatorzy wspierają seniorów w tworzeniu odpowiedzi na nadesłane wiadomości.

Szczegóły akcji:  Wyślij list do Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami"

 • Śniadanie Wielkanocne dla samotnych i seniorów

Warszawa we współpracy z Fundacją Wolne Miejsce przygotowała dla mieszkańców stolicy świąteczną akcję „Śniadanie Wielkanocne z dostawą”. Warszawiacy, którzy czują się samotni, osoby starsze, które zgłosiły taką potrzebę, zostali obdarowani wielkanocną paczką, która z zachowaniem wszelkich norm sanitarnych, trafiła pod ich drzwi. Paczki dostarczyli wolontariusze.


Wsparcie osób w kryzysie bezdomności

 • Fundacja Daj Herbatę

Fundacja Daj Herbatę wspiera osoby w kryzysie bezdomności, po krótkiej przerwie kontynuuje swoje dyżury interwencyjne w Śródmieściu. Przez cały czas odwiedza też swoich podopiecznych na terenach ogródków działkowych oraz osoby starsze wymagające wsparcia. Wolontariusze dostarczają żywność, maseczki, sprawdzają stan zdrowia podopiecznych, zorganizowali również zbiórkę powerbanków, tak aby w razie konieczności ich podopieczni mogli wezwać pomoc.

 • Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej

Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej świadczy na co dzień wsparcie dla osób w kryzysie bezdomności. Organizacja w czasie pandemii kontynuuje swoje działania, prowadząc pensjonat św. Łazarza, działając w terenie w trzech warszawskich dzielnicach: w Ursusie, Włochach i na Ochocie oraz prowadząc program mieszkań treningowych dla osób wychodzących z kryzysu bezdomności. Swoim podopiecznym zapewnia wsparcie socjalne, psychologiczne, prawne, zawodowe i finansowe. W czasie pandemii Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej zapewniła osobom w kryzysie bezdomności środki ochrony osobistej i dodatkowe paczki żywnościowe.


Szycie maseczek ochronnych

 • Stołeczne Szycie Maseczek

Stołeczne Szycie Maseczek – to akcja Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego, która wspiera personel medyczny szyjąc maski ochronne. W akcje oprócz harcerzy zaangażowani są również mieszkańcy i instytucje. W celu ograniczenia kontaktów, produkcja odbywa się w domach wolontariuszy, a jej etapy pozwoliły na wyodrębnienie różnych typów zadań, m.in. szycie na maszynie, krojenie materiału, wycinanie gumek, a także transport.

W akcję włączyli się również wolontariusze Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Więcej informacji w rozmowie z Marcinem Świderskim, koordynatorem wolontariatu w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy – "Razem, ale zdalnie". 

 • Targówek szyje maseczki

Targówek szyje maseczki – to oddolna inicjatywa mieszkańców Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, polegająca na szyciu maseczek ochronnych. Do tej pory w ramach akcji przekazano już ponad 5 tysięcy maseczek m.in. do placówek opiekuńczo-leczniczych, organizacji pozarządowych i służb bezpieczeństwa. We współpracę zaangażowanych jest wiele podmiotów i inicjatyw obywatelskich m.in. „Targówek w spódnicy”Fundacji Onkorejs - Wybieram życieHufiec ZHP Warszawa Praga Północ im. WigierczykówCentrum Kultury i AktywnościDomu Kultury Świt oraz Domu Kultury Zacisze

Więcej informacji w rozmowie z Joanną Wojszcz, koordynatorką inicjatywy – Targówek szyje maseczki

 • Warszawa szyje maski dla medyków

Warszawa szyje maski dla medyków – to inicjatywa łącząca osoby szyjące maseczki ochronne dla szpitali, noclegowni, domów pomocy społecznej, domów dziecka, czy wolontariuszy. Dotychczas grupa odpowiedziała na potrzeby 165 placówek z terenu całego Mazowsza. Łącznie uszyła 40 763 maseczek. 

Więcej informacji w rozmowie z Izabelą Smolińską, współkoordynatorką grupy – "Siłą grupy Warszawa szyje maski dla medyków jest współpraca. Uszyliśmy już 40 763 maseczki ochronne."


Działania edukacyjne

 • Studenci – Uczniom

Studenci – Uczniom to oddolna inicjatywa studentów Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Gdańskiej oraz Szkoły Głównej Handlowej, która powstała z myślą o uczniach polskich szkół, którzy w obliczu pandemii kooronawirusa rozpoczęli naukę zdalną. Obecnie zaangażowanych w udzielanie bezpłatnych korepetycji jest około 750 studentów. Z pomocy skorzystało już ponad 1600 osób z całej Polski.

Więcej informacji w rozmowie z inicjatorami akcji – O pomyśle na wsparcie uczniów w nauce zdalnej - opowiadają inicjatorzy akcji "Studenci-Uczniom".

 • Uwolnij Złomka
Mieszkańcy Warszawy oddają swoje laptopy i tablety dzieciom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Celem akcji "Uwolnij Złomka" jest wsparcie domowej edukacji poprzez zbiórkę i przekazywanie sprzętu najbardziej potrzebującym.
 • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę działa na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem – poprzez wsparcie rodziców w wychowaniu dzieci oraz udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogiczno-prawnej dla samych dzieci. W czasie pandemii Fundacja kontynuuje swoje działania w formie zdalnej - organizuje spotkania z psychologami, psychiatrami, prawnikami, prowadzi telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, prowadzi działania interwencyjne i spotkania pierwszego kontaktu. Wspiera zdalnie swoich stałych podopiecznych.

Odpowiadając na potrzeby edukacji zdalnej Fundacja zorganizowała akcję przekazania na czas pandemii 27 laptopów dzieciom i młodzieży, nie mającym dostępu do sprzętu. Fundacja opracowała też schemat postępowania dla nauczycieli i dyrektorów szkół w sytuacji, gdy w czasie zdalnej edukacji nie można nawiązać kontaktu z uczniem.


Wsparcie medyków

 • Fundacja Jednym Śladem 

Wolontariusze Fundacji Jednym Śladem angażują się w różnorodne działania z obszaru ratownictwa i wsparcia personelu medycznego. Wolontariusze pomagają w prowadzeniu pre-triagu przed szpitalami w Warszawie – w Szpitalu Klinicznym im. Ks. Anny Mazowieckiej przy ul. Karowej, w Warszawskim Szpitalu dla Dzieci przy ul. Kopernika oraz w Instytucie Psychiatrii i Neurologii przy ul. Sobieskiego. Ponadto dowożą posiłki medykom w ramach oddolnej inicjatywy Sygnał – Pogotowie Gastronomiczne Warszawa oraz dostarczają środki ochrony osobistej do osób potrzebujących. 

Więcej informacji w rozmowie z Alexandrą Kamińską, szefową Grupy Ratowniczej Fundacji Jednym Śladem – "Dlaczego angażujemy się w pomoc? Bo jest potrzebna."

 • Maska Dla Medyka

Maska Dla Medyka – to projekt społeczny zrzeszający ludzi nauki i biznesu wokół prototypu maski ochronnej dla personelu medycznego. Projekt skupia projektantów, drukarzy, wolontariuszy, ratowników – osoby prywatne, firmy i organizacje. Cały zespół koordynatorów i wolontariuszy pracuje nad możliwie szeroką produkcją sprzętu ochronnego na bazie masek do amatorskiego nurkowania oraz sprawnym ich dostarczeniu do potrzebujących placówek – szpitali, DPSów, schronisk, fundacji działających na rzecz osób w kryzysie bezdomności. W działania poza sztabem wolontariuszy włączyli się mieszkańcy, przekazując swoje własne maski do nurkowania na rzecz akcji MDM.

Więcej informacji w rozmowie z Michałem Chełstowskim, koordynatorem MDM Warszawa.

 • Highlander Combat Academy

Highlander Combat Academy –  to stowarzyszenie pro obronne prowadzące na co dzień szkolenia z bezpieczeństwa i ratownictwa oraz promujące sport wśród dzieci i młodzieży. W czasie zagrożenia epidemicznego podjęło współpracę z Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz dzielnicami w zakresie opieki nad seniorami i zaopatrzeniem ich w żywność, leki i środki higieniczne. Członkowie organizacji i przeszkoleni wolontariusze dyżurują też przy Szpitalu Klinicznym im. prof. W. Orłowskiego, prowadząc pre-triage. Stowarzyszenie we współpracy z darczyńcami przekazało ponadto środki dezynfekujące, maseczki i przyłbice oraz sprzęt medyczny do szpitali.

 • Drukarze dla Szpitali

Drukarze dla Szpitali – to inicjatywa koordynowana przez 4-osobowy zespół, skupiająca środowisko drukarzy 3D, konstruktorów, inżynierów i osoby chcące pomóc, np. przy składaniu przyłbic z gotowych już elementów. Inicjatywa powstała w Warszawie, ale szybko rozrosła się na całą Polskę. Drukarze drukują gogle oraz przyłbice, które trafiają do służby zdrowia, służb mundurowych i domów pomocy społecznej. Do połowy maja grupa dostarczyła ponad 20 tys. przyłbic.

Więcej informacji w rozmowie z Bartkiem Jarkiewiczem, współkoordynatorem inicjatywy

 • Sygnał Pogotowie Gastronomiczne

Sygnał Pogotowie Gastronomiczne – to grupa skupiająca restauratorów, kucharzy, kierowców, programistów, logistyków i osoby koordynujące, ludzi, którzy dwa miesiące swojego działania dedykowali gotowaniu gorących posiłków dla służby zdrowia i sprawnemu doręczaniu ich do placówek w Warszawie i okolicach. Po tych dwóch miesiącach działania rozpoczęli drugą część projektu – Medycy dla Gastro ze wzajemnością.


Serdecznie zachęcamy do dzielenia się relacjami z działań inicjowanych w obliczu pandemii COVID-19. Szczegóły kampanii - tutaj

Szukasz inspiracji do działania? Znajdź nas na Instragam'ie.