Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"

Centrum Aktywności Międzypokoleniowej

Adres organizatora

Nowolipie 25B
00-950 Warszawa
Polska

O organizacji

Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie to nowa przestrzeń dla seniorów, osób w średnim wieku, młodzieży, dzieci i organizacji pozarządowych. Misją CAM „Nowolipie” jest promowanie i wzmacnianie idei dialogu międzypokoleniowego poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi, bieżącą działalność programową oraz upowszechnianie wolontariatu. Ten ostatni cel realizuje Punkt Wolontariatu Senioralnego stworzony wraz z projektem Ochotnicy Warszawscy dla promowania idei wolontariatu wśród seniorów. Pomagamy osobom starszym zaangażować się w wolontariat. Wspieramy informacyjnie i promocyjnie organizatorów wolontariatu międzypokoleniowego. Integrujemy środowiska działające na rzecz propagowania wolontariatu wśród różnych pokoleń warszawiaków.

E-mail

wolontariat@camnowolipie.pl

Telefon

723244421
Wyślij rekomendację dla tego organizatora