Fundacja Instytut Myśli Schumana

Fundacja Instytut Myśli Schumana

Adres organizatora

Noakowskiego 10/11A
00-666 Warszawa
Polska

O organizacji

Instytut Myśli Schumana włącza się w dzieło, które zapoczątkował Sługa Boży Robert Schuman. Robert Schuman jest naszym liderem w służbie ludziom, którego chcemy naśladować i tak jak on wprowadzać pokój przez działanie na rzecz pojednania między ludźmi, a pracując w prawdzie, służyć na rzecz dobra wspólnego ludzi w oparciu o wartości chrześcijańskie. Instytut Myśli Schumana, tak jak Robert Schuman, podejmuje, poprzez działanie w różnych obszarach życia społecznego, rolę integrowania różnych podmiotów społecznych i wszystkich ludzi dobrej woli, którym zależy, aby na wzór Roberta Schumana tworzyć, budować, realizować i wprowadzać.

E-mail

sekretariat@imschuman.com

Telefon

570990686
Wyślij rekomendację dla tego organizatora