FUNDACJA TUS

FUNDACJA TUS

Adres organizatora

Woronicza 29A
02-640 Warszawa
Polska

O organizacji

Fundacja TUS powstała w 1993 roku i ma wieloletnie doświadczenie we wspieraniu osób niepełnosprawnych. Początkowo, do 2004 roku, Fundacja prowadziła specjalistyczny transport dla osób niepełnosprawnych – pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce. W 2005 roku Fundacja TUS zajęła się wspieraniem osób z niepełnosprawnościami w wejściu na otwarty rynek pracy. Od 2008 roku Fundacja prowadzi audyty miejsc publicznych dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami. Dane o dostępności miejsc publicznych dostępne są w Niepełnosprawniku – jedynej tego rodzaju bazie danych w Polsce. Niepełnosprawnik pomaga osobom z niepełnosprawnościami znaleźć usługi blisko domu i obecny jest w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu. Fundacja TUS ma duże doświadczenie badawcze. Prowadziła badania dotyczące potrzeb użytkowników specjalistycznego transportu dla osób niepełnosprawnych. Przeprowadzone zostały także badania mające zdiagnozować skuteczność świadczonych usług, prowadzonych na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych przez publiczne agendy zatrudnienia. Fundacja zajmuje się także monitorowaniem programów społecznych skierowanych do osób niepełnosprawnych.

E-mail

magdalena.piwowarska@tus.org.pl

Telefon

228520182
Wyślij rekomendację dla tego organizatora