Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy było organizatorem lub współorganizatorem kilku projektów wolontariackich. Projekty miały różny charakter, jednak zawsze dotyczyły imprez i wydarzeń o dużej skali. Przy każdym z nich zadaniem wolontariuszy było wszechstronne wsparcie uczestników wydarzenia, zwłaszcza w przestrzeni publicznej miasta.
 
Jednym z głównych celów projektu "Ochotnicy Warszawscy" jest podniesienie kompetencji i wzmocnienie podmiotów organizujących wolontariat w Warszawie. Realizując ten cel, Zespół ds. wolontariatu CKS Urzędu m.st. Warszawy opracował publikację, w kompleksowy sposób traktującą tematykę organizacji wolontariatu akcyjnego. W publikacji zaprezentowane zostały dobre praktyki organizacji projektów. Tworząc je, oparto się przede wszystkim na własnych doświadczeniach.

dobrepraktyki

Kliknij, aby pobrać publikację

Wydawca: Miasto Stołeczne Warszawa
Tekst: Antoni Morawski
Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy,
Konsultacja prawna: Paweł Zaczek
Korekta: Barbara Jarząbek
Koordynacja: Marta Dermańska
Wydanie I, listopad 2016 r.