Ważnym komponentem projektu "Ochotnicy Warszawscy" jest podnoszenie jakości i rozbudowa oferty wolontariackiej skierowanej do młodzieży, w szczególności poprzez szkolne koła wolontariatu.

W okresie luty-maj 2016 r. Urząd m.st. Warszawy przeprowadził badanie internetowe „Diagnoza szkolnych kół wolontariatu” oraz warsztaty analizujące z uczniami i nauczycielami. Na ich podstawie dostrzeżona zostala potrzeba usystematyzowania wiedzy. Efektem jest publikacja „Wolontariat szkolny – krok po kroku”. Publikacja jest zwięzłym poradnikiem najważniejszych Informacji nt. organizacji wolontariatu na każdym poziomie edukacyjnym. Mamy nadzieję, że stanie się ona inspiracją do podejmowania kolejnych działań wolontariackich
 
szkolny
 
 
Wydawca: Miasto Stołeczne Warszawa
Tekst: Karolina Kłosińska
Zespół ds. wolontariatu miejskiego, Wydział Koordynacji Polityki Społecznej, Centrum
Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy
Konsultacja prawna: Paweł Zaczek
Korekta: Barbara Jarząbek
Skład i łamanie: Marcin Stiasny
Koordynacja: Karolina Dudek-Rączka
Wydanie I, sierpień 2016 r