To dedykowane działanie, za pomocą którego domy kultury mogą otworzyć się na potrzeby i pomysły mieszkańców swojej dzielnicy. Wolontariusze mogą być zarówno wsparciem dla pracowników w codziennych działaniach, jak i możliwością rozszerzenia oferty kulturalnej placówki. 

Program rozwoju wolontariatu w warszawskich domach kultury jest efektem współpracy projektu "Ochotnicy warszawscy", realizowanego przez Miasto Stołeczne Warszawa, Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Edukacji Kulturalnej oraz Fundacji Szkoła Liderów.

Program rozwoju wolontariatu w domach kultury zakłada dwuletnie wsparcie dla zgłoszonych instytucji. W 2019 roku w programie udział biorą dwie grupy instytucji:

  • grupa zaawansowana czyli 21 domów kultury rozwijających drugi rok wolontariat w swoich instytucjach,
  • grupa początkująca czyli 10 placówek, które zaczeły adrważać wolontariat w 2019 roku.


Każda z instytucji w ramach programu ma zapewnione wsparcie w postaci szkoleń, warsztatów, indywidualnego poradnictwa oraz grantu finansowego na rozwój wolontariatu w placówce. 

Cele programu:

  • Zaprezentowanie potencjału wolontariatu w domach kultury.
  • Przekazanie wiedzy na temat organizowania wolontariatu w oparciu o indywidualne, dla każdej instytucji, możliwości i sposób jej funkcjonowania.
  • Przygotowanie we współpracy ze wszystkimi pracownikami instytucji programu wolontariatu w każdym z domów kultury.
  • Wdrożenie w domach kultury wolontariatu przy stałym wsparciu i monitoringu trenerów.

Program w 2019 roku podzielony jest na 4 etapy:

Etap I - określenie funkcji i typu wolontariatu dla poszczególnych placówek
Etap II - uruchomienie wolontariatu w poszczególnych instytucjach
Etap III - praca z wolontariuszami w poszczególnych domach kultury
EtaP IV - podsumowanie i planowanie dalszej pracy na rzecz rozwoju wolontariatu w domu kultury


W 2019 roku realizatorem programu jest Fundacja Szkoła Liderów. 

Dowiedz się więcej o zeszłorocznej I edycji programu dla domów kultury z podsumowania

DK 2018 wszscy


W ramach "Ochotników warszawskich" realizowane są również programy rozwoju wolontariatu w bibliotekach publicznych oraz domach pomocy społecznej.Zapraszamy do śledzenia na bieżąco wolontariackich wydarzeń w Warszawie przez aktualności oraz profil Ochotników warszawskich!

Zobacz także pełną ofertę wsparcia dla organizatorów wolontariatu.