Wiele domów pomocy społecznej od lat współpracuje z wolontariuszami i wolontariuszkami w ramach wolontariatu stałego oraz akcyjnego, jednak zdalna forma realizacji działań jest wyzwaniem zupełnie nowym. W 2020 roku podjęliśmy pilotaż, w ramach którego, w rozpoczęciu zdalnej formy wolontariatu właśnie, wsparliśmy jeden z warszawskich DPSów. Wszystkie wyzwania z tym związane opisane są w pigułce w poniższej broszurze. Za realizację pilotażu i broszury odpowiadała Fundacja Pole Dialogu.

Pandemia spowodowała pilną potrzebę rozwijania nowych form wolontariatu. W trosce o mieszkańców i personel placówek opiekuńczoleczniczych, Urząd m.st. Warszawy rozpoczął współpracę z Fundacją Pole Dialogu, której celem było wypracowanie procedur i dobrych praktyk organizacji wolontariatu zdalnego. Działania były realizowane w Domu Pomocy Społecznej „Leśny” o profilu psychiatrycznym przy ulicy Tułowickiej 3 w Warszawie. Poniższa publikacja poświęcona została efektom tej współpracy.

Pobierz publikację

okładka publikacji "Wolontariat zdalny w domu pomocy społecznej - od czego zacząć?"

Kliknij tutaj, aby pobrać publikację "Wolontariat zdalny w domu pomocy społecznej - od czego zacząć?"


Spis treści:

  1. Co pandemia zmieniła dla pracowników i mieszkańców DPS?
  2. Jak rozpocząć przygodę z wolontariatem zdalnym?
  3. Case study — Dom Pomocy Społecznej „Leśny”
  4. W jaki sposób realizowany jest wolontariat zdalny na rzecz osób zależnych w innych miastach?
  5. Narzędziownik

Publikacja została przygotowana przez Fundację Pole Dialogu w związku z realizacją zadania "Wolontariat zdalny w warszawskich domach pomocy społecznej", w ramach projektu „Ochotnicy warszawscy”.