Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy było organizatorem lub współorganizatorem kilku projektów wolontariackich. Projekty miały różny charakter, jednak zawsze dotyczyły imprez i wydarzeń o dużej skali. Przy każdym z nich zadaniem wolontariuszy było wszechstronne wsparcie uczestników wydarzenia, zwłaszcza w przestrzeni publicznej miasta.

Jednym z głównych celów projektu "Ochotnicy warszawscy" jest podniesienie kompetencji i wzmocnienie podmiotów organizujących wolontariat w Warszawie. Realizując ten cel, Zespół Rozwoju Wolontariatu Urzędu m.st. Warszawy opracował publikację, w kompleksowy sposób traktującą tematykę organizacji wolontariatu akcyjnego. W publikacji zaprezentowane zostały dobre praktyki organizacji projektów. Tworząc je, oparto się przede wszystkim na własnych doświadczeniach.
 

Okładka publikacji "Dobre praktyki organizacji wolontariatu akcyjnego"

Kliknij tutaj, aby pobrać publikację "Dobre praktyki organizacji wolontariatu akcyjnego"

Znajdziesz w niej takie tematy jak m.in.:
  • przygotowanie do organizacji projektów
  • rekrutacja wolontariuszy
  • szkolenia
  • świadczenia dla wolontariuszy
  • organizacja pracy i zarządzanie
  • komunikacja projektu i w projekcie
 
Wydawca: Miasto Stołeczne Warszawa
Tekst: Antoni Morawski
Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy,
Konsultacja prawna: Paweł Zaczek
Korekta: Barbara Jarząbek
Koordynacja: Marta Dermańska
Wydanie I, listopad 2016 r.