W ramach projektu "Ochotnicy warszawscy" powstało pięć scenariuszy zajęć edukacyjnych dotyczących zagadnienia wolontariatu.Scenariusze tworzą blok programowy, którego założeniem jest prowadzenie zajęć o wolontariacie na każdym etapie edukacji. Celem scenariuszy jest zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu, przedstawienie różnorodności działań, w jakie uczniowie mogą wykonywać w ramach wolontariatu oraz zaprezentowanie możliwości i korzyści jakie niesie ze sobą angażowanie się w działania wolontariatu. Zajęcia przedstawiają również rolę wolontariatu w społeczeństwie oraz zachęcają do rozwiązywania problemów w swoim środowisku lokalnym. 

Autorki scenariuszy: Karolina Kłosińska, Karolina Dudek-Rączka, Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy
Czas realizacji każdego scenariusza: 45 minut

  • Temat: Scenariusz lekcji na temat wolontariatu dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej

Kliknij tutaj, aby pobrać scenariusz lekcji na temat wolontariatu dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej

Kliknij tutaj, aby pobrać załącznik nr 1 do scenariusza dla klas 1-3
Kliknij tutaj, aby pobrać załącznik nr 2 do scenariusza dla klas 1-3
Kliknij tutaj, aby pobrać załącznik nr 3 do scenariusza dla klas 1-3
Kliknij tutaj, aby pobrać załącznik nr 4 do scenariusza dla klas 1-3
Kliknij tutaj, aby pobrać załącznik nr 5 do scenariusza dla klas 1-3
Kliknij tutaj, aby pobrać załącznik nr 6 do scenariusza dla klas 1-3
Kliknij tutaj, aby pobrać załącznik nr 7 do scenariusza dla klas 1-3

  • Temat: Scenariusz lekcji na temat wolontariatu dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej

Kliknij tutaj, aby pobrać scenariusz lekcji na temat wolontariatu dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej

Kliknij tutaj, aby pobrać załącznik nr 1 do scenariusza dla klas 4-6
Kliknij tutaj, aby pobrać załącznik nr 2 do scenariusza dla klas 4-6
Kliknij tutaj, aby pobrać załącznik nr 3 do scenariusza dla klas 4-6 

  • Temat: Scenariusz lekcji na temat wolontariatu dla uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej

Kliknij tutaj, aby pobrać scenariusz lekcji na temat wolontariatu dla uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej

Kliknij tutaj, aby pobrać załącznik nr 1 do scenariusza dla klas 7-8
Kliknij tutaj, aby pobrać załącznik nr 2 do scenariusza dla klas 7-8
Kliknij tutaj, aby pobrać załącznik nr 3 do scenariusza dla klas 7-8

 

Scenariusze zajęć dla pozostałych poziomów edukacji oraz inne materiały o wolontariacie znajdziesz w naszej bazie wiedzy.