Przemyślana i atrakcyjna oferta rekrutacyjna stanowi klucz do rozpoczęcia owocnej współpracy z ochotnikami. Doskonale wiedzą o tym doświadczeni koordynatorzy i organizatorzy wolontariatu, którzy w cyklu organizacji projektu nie zapominają o szczegółowym i ciekawym opisie możliwości współpracy. Oferta rekrutacyjna jest wizytówką organizacji czy instytucji, może ona zachęcić osoby, które jeszcze nigdy nie próbowały wolontariatu albo przyciągnąć do współpracy już doświadczonych ochotników i ochotniczki!

Oferta rekrutacyjna powinna charakteryzować się przejrzystą formą, starannością, konkretnym opisem działań, dopasowaniem treści do grupy docelowej, dostępnością oraz ciekawą narracją. Warto w niej zawrzeć:

 • Informację kto jest organizatorem wolontariatu i jakiego projektu/działania dotyczy propozycja współdziałania.
 • Wymagania wstępne (np. minimalny wiek).
 • Ogólnie określony charakter zadań. Nie musimy opisywać dokładnie stanowisk pracy wolontariuszy, możemy nakreślić pewne obszary. Np. „Wsparcie osób starszych podczas wydarzeń kulturalnych”.
 • Oczekiwania względem wolontariuszy – np. komunikatywność, otwartość, doświadczenie w pracy z młodzieżą/seniorami.
 • Dodatkowe informacje dot. kandydatów, zwłaszcza jeżeli szukamy osób o określonych kompetencjach.
 • Czas trwania wolontariatu – to zwykle najważniejsza informacja dla wolontariuszy.
 • Minimalną dyspozycyjność – minimalny zakres czasu poświęconego na wykonywanie zadań, którego wymagamy od wolontariuszy.
 • Precyzyjną informację, w jaki sposób się zgłaszać – np. link do strony z formularzem rekrutacyjnym.
 • Datę zakończenia rekrutacji.
 • Miejsce wykonywania zadań.
 • Świadczenia ze strony organizatora. Nie należy jednak przesadnie eksponować tych informacji, by nie wywołać wrażenia, że jest to „zapłata” za pracę wolontariusza.
 • Inne informacje o korzyściach z wolontariatu – np. o możliwościach odrobienia praktyk studenckich poprzez udział w wolontariacie.
 • Adres strony WWW i inne dane kontaktowe organizatora.

Sprawdź wzorowe oferty wolontariatu, które zostały wyróżnione w naszym konkursie "Pokaż się z dobrej strony"

Celem konkursu jest promowanie bardzo dobrych ofert kierowanych do wolontariuszy. Konkurs ma zwrócić uwagę u osób odpowiedzialnych za koordynowanie wolontariatu jak ważnym elementem współpracy z ochotnikami jest ich skuteczna rekrutacja, a dobrze przygotowana oferta to pierwszy krok do owocnej współpracy.

W 2019 roku nagrody i wyróżnienia zdobyli:

Wyróżnieni autorzy najlepszych wolontariackich ofert w 2019 r. pozują z dyplomami

Na zdjęciu: Wyróżnieni autorki i autorzy najlepszych wolontariackich ofert w 2019 r. nagrodzeni podczas Dnia Koordynatora Wolontariatu.

W roku 2020 nagrodziliśmy i wyróżniliśmy:

W 2021 roku nagrodziliśmy i wyróżniliśmy:

Najlepsze oferty w 2022 roku, które wyróżniliśmy w konkursie:


Załóż własną ofertę rekrutacyjną na Miejskim Portalu Wolontariatu!