Program zakładający rozwój warszawskiego wolontariatu uczniowskiego to działanie na rzecz rówieśników, szkoły oraz lokalnego środowiska. Uczestniczące w programie szkoły są wspierane w planowaniu i prowadzeniu szkolnego wolontariatu w taki sposób, by przynosił on największe korzyści zarówno zaangażowanym uczniom i uczennicom, jak i lokalnej społeczności odpowiadał różnorodnym potrzebom i zainteresowaniom młodzieży oraz odbywał się zgodnie ze standardami wolontariatu oraz zasadami prawnymi. W programie – poza bezpośrednim wsparciem nauczycieli-opiekunów oraz uczniów – wolontariuszy i wolontariuszek, zebrane zostały przykłady dobrych praktyk w zakresie wolontariatu szkolnego oraz młodzieżowego, do inspirowania każdej (nie tylko warszawskiej) szkoły.

  Okładka publikacji dla uczniów i nauczycieli "Wolontariat w szkole - dobre praktyki"

"Wolontariat w szkole - Dobre praktyki" to wybrane dobre praktyki wolontariatu szkolnego, zebrane w ramach programu podczas roku szkolnego 2017/2018. Przez ten czas pracowaliśmy z warszawskimi szkołami nad rozwijaniem wolontariatu edukacyjnego, refleksyjnego, opartego na potrzebach lokalnych społeczności oraz samych uczniów i uczennic.

Kliknij tutaj, aby pobrać publikację "Wolontariat w szkole - Dobre praktyki".

Autorzy i autorki: Maja Dobiasz-Krysiak, Marta Brzezińska-Hubert, Małgorzata Leszko, Joanna Wrońska, Mateusz Konieczny
Redakcja i korekta: Malina Baranowska-Janusz
Projekt graficzny i skład: Żaneta Strawiak-Pulkowska, Maria Pawlak


 Okładka publikacji "Dobry wolontariat młodzieżowy"

"Dobry wolontariat młodzieżowy" to opis trzech przykładów zrealizowanych wolontariacko akcji:

  • ODRABIANKI W KLUBIE MŁODZIEŻOWYM „MIERZ WYSOKO”, opis dobrej praktyki przygotowała Magda Dąbrowska- Jabłońska, wychowawca w Klubie Młodzieżowym na Brzeskiej
  • WOLONTARIAT FILMOWY W TRAMPKACH, dobrą praktykę opisała Anna Łukawska-Adamczyk, koordynatorka wolontariatu w czasie 4. i 5. edycji Festiwalu dla dzieci i młodzieży „KINA W TRAMPKACH”
  • WOLONTARIUSZE W BIBLIOTECE, opis dobrej praktyki przygotowany został przez Karolinę Kłosińską. Materiał został spisany na podstawie rozmowy z Kierownikiem Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, placówki „Przy Baleya” – Panią Agnieszką Dubielecką, pełniącą również rolę koordynatora wolontariatu

Kliknij tutaj, aby pobrać publikację "Dobry wolontariat młodzieżowy".

 


Program rozijania wolontariatu w szkołach realizowany jest przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej i współfinansowany przez m.st. Warszawa. Projekt mieści się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w Programie „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016–2020” oraz projekcie „Ochotnicy warszawscy”.