Aspekty formalne i prawne

W bazie wiedzy zgromadzono artykuły, wskazówki i inne informacje związane z organizacją wolontariatu. Baza wiedzy ma stanowić źródło przede wszystkim dla koordynatorów wolontariuszy i innych osób zajmujących się organizacją projektów wolontariackich