Aktualności

Grafika promująca z nazwą nagrody, terminem zgłoszeń, hasłem, adresem i logo.
Logotyp projektu Ochotnicy warszawscy
grafika z logotypami i napisem "Ochotnicy warszawscy w szkołach"
Neon z napisem S3ktor
Grafika promująca z nazwą konkursu, terminem zgłoszeń, hasłem, elementem graficznym i logo.
Grafika promująca projekt archiwum społecznego "Mój Profesor Wojtyła"
Grafika pokazuje cztery osoby, które rozmawiają. Powyżej logotypy organizatorów wydarzenia i hasło promujące.
zdjęcia na wystawie "Wolontariat nie ma wieku"
Zdjęcie grupowe wolontariuszy po szkoleniu, na tle banneru z logotypami projektu "Ochotnicy warszawscy"
wolontariuszka podczas nagrań Audipokoleń