Aktualności

Czwórka młodych ludzi ubranych w rękawiczki robocze, stojąca w alejce ogrodu botanicznego, słuchająca instruktażu
Grafika promująca z nazwą nagrody, terminem zgłoszeń, hasłem, adresem i logo.
Dwie wolontariuszki malujące ściany
Tekst "Logotypy wolontariackie"
Zdjęcie przedstawiające Katarzynę Anusz
Grafika z napisem "Zgłoś wolontariusza! 13. edycja konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu"
Zdjęcie przedstawiające Edytę Fiećko