Aktualności

grafika z napisem "szkolenia i wsparcie w rozwoju wolontariatu dla szkół"
grafika z napisem "Pytanie do eksperta"
zdjęcie etykiety z podziękowaniem od Prezydenta m.st. Warszawy, dołączonej do kosza podarunkowego
Grafika z napisem "Program rozwoju wolontariatu w szkołach"
zdjęcie wolontariuszki Justyny Witkowskiej na tle ulicy