Często samorządność uczniowska i szkolny wolontariat traktowane są jako dwie niezależne od siebie szkolne instytucje, mimo że ich działania nierzadko się pokrywają, a one same w swoich założeniach mają realizować podobne cele wychowawcze. Celem zarówno wolontariatu jak i samorządności uczniowskiej jest rozwijanie kompetencji społecznych, praktycznego działania, współpracy, samodzielności oraz poczucia wpływu na swoje otocznie. Zapraszamy do lektury publikacji o samorządzie uczniowskim i wolontariacie, w której przedstawiony jest model optymalnego samorządu, gdzie wolontariat i samorząd uczniowski funkcjonują w ramach jednej spójnej struktury. Wolontariat jest formą działania w samorządzie uczniowskim, a samorząd uczniowski instytucją, która ma pozwalać uczniom podejmować różnorodne inicjatywy zgodne z ich zainteresowaniami, w tym działania wolontariackie. 


Optymalny samorzad strona tytulowa publikacji

Pobierz publikację Optymalny Samorząd – Poradnik dla dyrektorów szkół oraz opiekunów SU i SKW


W publikacji znajdziesz m.in.:

  • aspekty prawne związane z funkcjonowaniem samorządu uczniowskiego i wolontariatu,
  • model optymalnej struktury samorządu uczniowskiego, wspierającej inicjatywy uczniów i ich kompetencje społeczne,
  • przedstawione korzyści dla dyrektora, nauczycieli i uczniów, płynące z włączenia wolontariatu w strukturę samorządu uczniowskiego,
  • wzór regulaminu optymalnego samorządu.


Wydawca: Centrum Edukacji Obywatelskiej
Tekst: Antonina Dębska, Magda Domańska, Anna Mitura, Michał Tragarz
Redakcja i korekta: Aneta Derda
Projekt i skład: Adam Gut
Warszawa 2024


Publikacja została przygotowana w ramach projektu rozwoju wolontariatu w Warszawie "Ochotnicy warszawscy".