“Ochotnicy warszawscy” w szkołach to bogata oferta wsparcia nauczycieli - opiekunów szkolnych szkół wolontariatu, w ramach której zapewniamy indywidualne doradztwo, otwarte webinaria tematyczne dla nauczycieli oraz lekcje on-line i wirtualne festiwale dla uczniów i uczennic zainteresowanych ideą wolontariatu. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi aktualnymi działaniami w sezonie wiosennym.


Szkolenia ogólnodostępne dla nauczycieli. Zainicjowanie "biblioteki" materiałów szkoleniowych. 

Przez cały rok szkolny organizujemy ogólnodostępne szkolenia online na tematy związane z szeroko pojętym wolontariatem w szkole. W tym roku luty został poświęcony wolontariatowi czytelniczemu, marzec działaniom na rzecz ochrony przyrody, a kwiecień dedykujemy tematowi rozwijania kompetencji liderskich opiekunów szkolnych kół wolontariatu. Aby umożliwić dostęp do szkoleń jak najszerszemu gronu zainteresowanych osób, zainicjowaliśmy stworzenie zbioru nagrań prowadzonych przez nas szkoleń dla osób, które nie mogą w nich uczestniczyć w przewidzianym terminie. Już teraz można zgłaszać się, aby otrzymać dostęp do pierwszych z nich - dotyczących wolontariatu czytelniczego.

Wolontariat czytelniczy – inspiracje z Polski i ze świata

Wypełnij formularz zgłoszeniowy (klikając w link opuszczasz portal ochotnicy.waw.pl)

Oglądając nagranie:

  • poznasz dokonania polskiego projektu „PoczytajMy”;
  • dowiesz się, jak promuje się czytelnictwo w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Finlandii i USA;
  • zdobędziesz wiedzę o metodzie reading buddy oraz innych praktykach w szkołach na świecie. 

Prowadzenie: Aneta Derda - absolwentka filologii polskiej, w tym specjalizacji edytorskiej i filmoznawczej. Ekspertka w zakresie rozwoju czytelnictwa, edukacji antydyskryminacyjnej oraz edukacji filmowej. Przez kilkanaście lat była nauczycielką wiedzy o społeczeństwie oraz uczyła języka polskiego jako obcego. Uzyskała certyfikaty mediatorki i tutorki rozwojowej w tutoringu indywidualnym i grupowym. Jest trenerką kompetencji miękkich i metodologii nauczania, w tym metody projektu jako narzędzia w procesie grupowym, a także autorką oraz opiekunką merytoryczną i metodologiczną projektów i publikacji edukacyjnych.

Cztery konkretne przepisy na wolontariat czytelniczy

Wypełnij formularz zgłoszeniowy (klikając w link opuszczasz portal ochotnicy.waw.pl) 

Oglądając nagranie:

  • poznasz obszary aktywności czytelniczych, które można realizować w ramach wolontariatu;
  • dowiesz się, jak animować czytelniczo dzieci i młodzież;
  • zdobędziesz wiedzę o czterech strefach aktywności czytelniczej;
  • wymienisz się pomysłami i doświadczeniem z innymi uczestnikami szkolenia.

Prowadzenie: Anita Nogal - psychopedagożka kreatywności, trenerka twórczości. Przez cztery lata prowadziła autorską kluboksięgarnię dziecięcą Baja Book w Otwocku, gdzie realizowała projekty w ramach programu Partnerstwo dla książki, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Koordynatorka projektów edukacyjnych w fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz autorka akcji Czytam sobie Pierwsza klasa, promującej czytelnictwo w szkołach podstawowych. Prowadzi szkolenia z animacji dla dzieci wokół książki, organizacji wydarzeń w bibliotekach, literatury dziecięcej.


VI Warszwski Festiwal Wolontariatu Szkolnego "Kreatywnie i z przytupem!"

W marcu odbyła się szósta już edycja Warszawskiego Festiwalu Wolontariatu Szkolnego. Tematem przewodnim było hasło: "Kreatywnie i z przytupem!", a celem wydarzenia - inspirowanie do podejmowania nowych wyzwań w kreatywnym podejściu do wolontariatu oraz twórczym wykorzystaniu elementów kultury i sztuki ludowej w połączeniu ze współczesnymi trendami.

Warszawskie Festiwale Wolontariatu Szkolnego odbywają się dwa razy w roku: zimą i wiosną. W bieżącym roku szkolnym w naszych festiwalach uczestniczyło 427 młodych ludzi, realizując różnorodne zadania. Ich zmagania wraz z nazwami zwycięskich drużyn można obejrzeć na Padletach. 

V WFWS pod hałem: “Warszawa jest z nas dumna!” (Klikając, opuszczasz stronę)
VI WFWS pod hasłem: “Kreatywnie i z przytupem!” (Klikając, opuszczasz stronę)


Kontynuacja mentorskiego wsparcia dla szkół 

Przez cały rok szkolny kompleksowo wspieramy również 12 szkół z siedmiu warszawskich dzielnic, w których w szkolny wolontariat zaangażowanych jest w sumie 20 nauczycieli oraz ponad 300 uczniów i uczennic. Każda ze szkół ma przydzielonego mentora lub mentorkę, by wesprzeć rozwój wewnątrzszkolnej oferty wolontariackiej, a także pomóc w podjęciu współpracy z inną wybraną instytucją lub organizacją.

Zdajemy sobie sprawę, że współpraca z innymi instytucjami to bardzo duże wyzwanie dla przeciążonych obowiązkami nauczycieli, dlatego cieszymy się wszelkimi sukcesami - również tymi, które nie wychodzą poza mury danej szkoły. Duży nacisk kładziemy jednak, aby inicjatywy wolontariackie realizowane z młodymi ludźmi nie ograniczały się do zbiórek rzeczy lub udziału w jednorazowych akcjach, ale były działaniami o charakterze ciągłym, sprzyjającym rozwojowi kompetencji miękkich, takich jak współpraca w grupie, planowanie i podział zadań oraz podejmowanie decyzji. Z naszych obserwacji wynika, że oddawanie decyzyjności uczniom stanowi największą trudność dla nauczycieli, jednak nie jest to niemożliwe - przykładem szkół, gdzie wolontariat uczy tego rodzaju samodzielności są Mikroszkoła Włochy oraz V Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Poniatowskiego.

Tablica korkowa z przyklejonymi kolorowymi karteczkami do notatek stanowiąca wizualizację działań projektowych Akcji Psiak

Tablica dokumentująca proces przygotowania “Akcji Psiak” w Mikroszkole Włochy

Niektóre szkoły uczestniczą w programie kompleksowego wsparcia po raz kolejny, dzięki czemu podejmują coraz ciekawsze i odważniejsze wyzwania, np. udało się nawiązać relację między wolontariuszkami z grupy “Miniaturka” ze Szkoły Podstawowej nr 404 a podopiecznymi z Domu Pomocy Społecznej w Otwocku, gdzie dziewczynki przygotowały pokaz artystyczny oraz warsztaty tworzenia ozdób, aby umilić podopiecznym placówki przedświąteczny czas. 

Zdjęcie grupowe dzieci i dorosłych trzymających własnoręcznie wykonany papierowy łańcuch świąteczny

Zdjęcia młodzieży i dorosłych-podopiecznych Domu Pomocy Społecznej siedzących przy stole warsztatowym i wykonujących stroiki świąteczne na plastrach drewna

Warsztaty świąteczne w DPS-ie w Otwocku zorganizowane przez wolontariuszki z SP 404 w Warszawie

Inny budujący przykład współpracy to kontynuacja ubiegłorocznych działań wolontariuszy z XIX Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Warszawy oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 “Kąt” - tym razem młodzi ludzie wspólnie opracowują grę zespołową pt. “Smog gra”, którą zamierzają przeprowadzić dla swoich rówieśników pod koniec roku szkolnego. Tematyka gry będzie dotyczyć aktywności ekologicznej na rzecz czystego powietrza. Ponadto w wielu szkołach wydarzyły się liczne akcje pomocowe, zbiórki na rzecz potrzebujących ludzi i zwierząt oraz warsztaty rozwojowe i spotkania podsumowujące sukcesy młodych wolontariuszy i wolontariuszek.

Szczegółowe informacje na temat innych naszych wydarzeń wraz z formularzami zapisów znaleźć można w Kalendarzu wydarzeń na Miejskim Portalu Wolontariatu. Serdecznie zapraszamy!


Działanie finansowane jest przez m.st. Warszawa w ramach projektu „Ochotnicy warszawscy”.
Bezpośrednim realizatorem działania jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej.