Za nami kolejne Forum Organizatorów Wolontariatu. Wydarzenie odbyło się w Pałacyku Konopackiego, placówce Domu Kultury „Praga” i poświęcone było rozmowom o priorytetach rozwoju wolontariatu w Warszawie w 2024 r. Forum było również okazją do spotkania się przedstawicieli/ek instytucji i organizacji, które współpracują z ochotnikami.

Prezentacja priorytetów na 2024 r.

Wydarzenie rozpoczęło się od przywitania gości przez Martę Widz, p.o. Zastępcy Dyrektora Centrum Komunikacji Społecznej, która odczytała list od Dyrektorki Koordynatorki ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego - Karoliny Zdrodowskiej. Dyrektorka Koordynatorka w liście skierowanym do uczestników Forum, podkreśliła, że wzrost zainteresowania warszawiaków/nek wolontariatem jest wspólną zasługą współpracy organizatorów wolontariatu z Urzędem Miasta i urzędami dzielnic. Zwróciła również uwagę na zasadność kontynuacji wielu dotychczasowych działań w projekcie „Ochotnicy warszawscy”, jak i konieczność odpowiadania na bieżące i przyszłe wyzwania.

Po przywitaniu obecnych na Forum koordynatorek/ów wolontariatu, przedstawiliśmy podsumowanie realizacji projektu w 2023 roku i zaprezentowaliśmy priorytetowe zadania na 2024 rok, a są nimi:

  • Realizacja strategii komunikacji i emisja następnej kampanii promocyjnej.
  • Współpraca w instytucjami miejskimi (bibliotekami, ośrodkami pomocy społecznej, placówkami edukacji pozaszkolnej, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, muzeami i domami pomocy społecznej) nad rozwijaniem współpracy z wolontariuszami oraz kolejna edycja „Warszawskich partnerstw dla wolontariatu.
  • Rozpoczęcie wspólnych działań na rzecz rozwoju wolontariatu lokalnego z kolejnymi urzędami dzielnic.
  • Promocja wdrażania w szkołach jednolitych kryteriów przyznawania tzw. punktów za wolontariat.
  • Organizacja kolejnej warszawskiej Gali z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.
  • Start ewaluacji projektu i diagnozy wolontariatu w Warszawie.
  • Zwiększanie liczby wolontariuszel/y i koordynatorek/ów korzystających z bezpłatnej oferty wsparcia w ramach projektu.

Dyskusje o priorytetach i potrzebach

Po prezentacji nadszedł czas na część warsztatową spotkania – uczestnicy wydarzenia zostali zaproszeni do rozmów przy stolikach. Rozmowy dotyczyły zaprezentowanych podczas wystąpienia priorytetów, stoliki były także przygotowane z myślą o przestrzeni do wymiany doświadczeń oraz zdobywania nowych perspektyw. W Pałacyku znalazło się też miejsce na dzielenie się wolnymi wnioskami, spostrzeżeniami czy dodatkowymi potrzebami koordynatorek/ów i organizatorów – w sali Forum pozostawiliśmy koperty, do których uczestnicy mogli umieszczać karteczki z informacjami dla Zespołu realizującego projekt „Ochotnicy warszawscy”.

Rozwój wolontariatu w Warszawie

W stolicy od 2016 roku realizujemy projekt „Ochotnicy warszawscy”, którego celem jest rozwój i promocja wolontariatu. Forum Organizatorów Wolontariatu jest stałym, corocznym punktem w kalendarzu obecnej, pięcioletniej edycji projektu. Mamy nadzieje, że spotkanie było okazją do wymiany myśli, potrzeb i inspiracji. Dziękujemy za Waszą obecność, do zobaczenia za rok!

Zdjecia: Szymon Pulcyn / UM Warszawa