Wspólne rodzinne działanie, aktywne spędzanie wolnego czasu, dzielenie pasji, podejmowanie działań z myślą o innych i korzyścią dla innych jest tym, co buduje relacje i wzmacnia rodzinne więzi. Często członków rodziny zaprasza do wolontariatu osoba dorosła zaangażowana w działania na rzecz danej organizacji czy instytucji. Czasem inicjatorami są dzieci, które usłyszały o ciekawej akcji społecznej, w której chciałyby wziąć udział, lub młodzież, która angażując się w wolontariat inspiruje swoją rodzinę. Niezależnie od wieku zachęcamy do zainicjowania w swojej rodzinie przygody z wolontariatem.


Poniżej prezentujemy różnorodne działania relacjonowane przez rodziny zaangażowane w wolontariat oraz oferowane przez warszawskich organizatorów wolontariatu wspierających wolontariat rodzinny.

 

Zielony wolontariat

Zdjęcie wolontariuszy dyskutujących w szklarni na terenie ogrodu społecznegoPrace w ogrodzie społecznym przy Wolskim Centrum Kultury

Wolontariat sportowy

Wolontariat na rzecz zwierząt

 • Rodzinny spacer z psem - wolontariat przy wyprowadzaniu na spacer psów ze schroniska organizuje większość schronisk dla bezdomnych psów, m.in. Schronisko na Paluchu. Spacery odbywają się 7 dni w tygodniu na terenie sąsiadującym ze schroniskiem. Może to być forma rodzinnej rekreacji i jednocześnie pomocy. Można zgłosić się na spacer jednorazowo.

Wolontariat z historią

 • wolontariat przy akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile w rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim, organizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN - w ramach akcji wolontariusze informują przechodniów o wydarzeniach sprzed lat i wręczają papierowe żonkile – symbol pamięci o powstaniu w getcie warszawskim
 • akcja "Paczka dla Powstańca", w ramach której wolontariusze odwiedzali domy Powstańców, dostarczając im symboliczny kosz upominkowy, wraz z serdecznymi podziękowaniami i wyrazami szacunku za wszystko co Powstańcy zrobili dla Warszawy

Wolontariat na rzecz potrzebujących

Czterech wolontariuszy podczas zbiórki żywności Zbiórka żywności dla Banku Żywności SOS w Warszawie

 • Wolontariat na rzecz ubogich prowadzony przez Fundację Sant'Egidio - w ramach wolontariatu można włączyć się w przygotowanie Świąt z Ubogimi, przygotowując potrawę wigilijną, dekoracje na świąteczne spotkanie lub dołączając do zespołu muzycznego, przygotowującego oprawę muzyczną; można także włączyć się w projekt Szafy Przyjaciół, działając przy sortowaniu i układaniu darów oraz obsłudze gości
 • Warszawska Wigilia z Dostawą - akcja charytatywna organizowana przez Fundację Wolne Miejsce, której celem było dostarczenie posiłków wraz z drobnymi upominkami dla warszawiaków, którzy borykają się z samotnością i z kryzysem ekonomicznym. W akcji rozwożenia posiłków na stół wigilijny wzięli udział wolontariusze kierowcy wraz ze swoimi rodzinami.
 • Warszawskie Śniadanie Wielkanocne z Dostawą - akcja charytatywna organizowana przez Fundację Wolne Miejsce, której celem było dostarczenie posiłków na stół wielkanocny warszawiakom, którzy borykają się z samotnością, osobom starszym i objętym kwarantanną w czasie pandemii.
 • Wolontariat w Centrum Pomocy Ukrainie, prowadzonym przez Fundację Rozwoju Kinematografii - po wybuchu wojny na Ukrainie Fundacja rozszerzyła swoją działalność o pomoc na rzecz uchodźców - wolontariusze w wieku od 14 do 60 lat włączali się w przygotowanie Punktu oraz prowadzenie free shop'u.
 • Wolontariat na rzecz dzieci przebywających w szpitalu pediatrycznym i ich rodzin, prowadzony przez Fundację Ronalda McDonalda - wolontariuszem można zostać od 15 roku życia, górnej granicy nie ma; jak mówi koordynatorka wolontariatu, Fundacja wspiera wolontariat rodzinny: "tata, mama i młody człowiek, młodzi ludzie, rodzice, bracia, siostry - to takie zespoły, które często dowiadują się tu na jak dużo je stać, i są z siebie dumne, gdy widzą ile mogą razem zrobić".
 • Akcja pisania listów do chorych "Wszystkiego dobrego dla chorego", organizowana przez Fundację "Dr Clown". Wiadomości do chorych mają postać kartek ze słowami otuchy i życzeniami powrotu do zdrowia, nierzadko przyjmują również formę kolorowych obrazków i malunków – szczególnie, gdy ich autorami są najmłodsi. 11 lutego, w Światowy Dzień Chorego, oraz w okoliczne dni, listy przekazywane są chorym przebywającym w szpitalach i hospicjach.

Wolontariat lokalny

 • Archiwum społeczne w projekcie "Uwaga na korzenie" - projekt organizowany przez Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy oraz Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, w ramach którego rodziny - wolontariusze przeprowadzali wywiady z seniorami mieszkającymi w Wesołej. Seniorzy dzielili się z rodzinami zdjęciem i historią wybranego miejsca w Wesołej. Na ich podstawie powstała wystawa, wycieczka i gra miejska dla mieszkańców.

Kadr z wystawy, przedstawiającej wolontariuszy oraz seniora biorącego udział w projekcie Uwaga na korzenieWystawa końccząca projekt "Uwaga na korzenie"

 • Wolontariacki Piknik Rodzinny w Ursusie - to projekt wolontariuszy działających w Ursusie stworzony w celu integracji społeczności wolontariackiej i ich rodzin, instytucji, w których wolontariusze działają oraz społeczności lokalnej.

Wolontariat w ramach wspólnych zainteresowań

 • Wolontariat w Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym - wolontariusze dbają o sprzęt, magazyny, prowadzą spotkania o bezpieczeństwie nad wodą z przedszkolakami i uczniami, dbają o psich ratowników, wykonują prace związane ze swoimi umiejętnościami zawodowymi.
 • Wolontariat w Muzeum Powstania Warszawskiego - przy kwestowaniu na Powązkach, rozdawaniu znaczków i przypinek Polski Walczącej, na wydarzeniach w Muzeum, przy opiece nad Powstańcami, w muzeum na ekspozycji, eventowo przy grach miejskich i piknikach,

Kadr z marszu pamięci z udziałem wolontariuszyMarsz pamięci z udziałem wolontariuszy organizowany przez Muzeum Powstania Warszawskiego