Na naszym portalu pojawiła się możliwość zamieszczania ofert w kategorii „Wolontariat dla firm”. Umożliwia ona organizacjom pozarządowym i instytucjom miejskim zaprezentowanie zadań, w które sektor prywatny może zaangażować swoich pracowników. W jednej ofercie można zawrzeć wszystkie rodzaje działań, które mogą wspierać wolontariusze- pracownicy firm, zarówno indywidualnie, jak i grupowo.

Zachęcamy, żeby w zamieszczonych ofertach przedstawić swoją organizację lub instytucję i dokładnie opisać projekt, który będą realizować wolontariusze. W tej części oferty warto wspomnieć o misji organizacji lub instytucji i zaznaczyć czy w zadania mogą zaangażować się grupy, czy pojedynczy pracownicy firm. Ta rubryka jest też przestrzenią, w której można ogólnie przedstawić działania, które powinna wykonać firma, np. zrekrutowanie wolontariuszy i ubezpieczenie ich. Szczegóły współpracy można doprecyzować na dalszym etapie - podczas rozmów z przedsiębiorstwem i zawrzeć je w porozumieniu. 

W ofercie wolontariatu pracowniczego warto opisać działania, w które będą zaangażowani ochotnicy i czas potrzebny na ich realizację. Działania mogą być różnorodne. W przykładzie, który prezentujemy są to prace remontowe oraz ogrodowe, prowadzenie zajęć oraz tłumaczenia. W ofercie warto rozwinąć jakie zadania będą wykonywać wolontariusze w ramach konkretnych działań, np. decydując się na prace remontowe mogą zostać poproszeni o sprzątnięcie jednego pomieszczenia oraz malowanie ścian.

Kolejna część oferty powinna zawierać informację o świadczeniach. W wypadku oferty dla firm warto uwzględnić świadczenia dla całego przedsiębiorstwa oraz dla każdego wolontariusza indywidualnie. Firmom można zaoferować np. wsparcie w zorganizowaniu akcji wolontariackiej, spotkanie informacyjne dla pracowników - potencjalnych wolontariuszy. Natomiast ochotnicy mogą liczyć na: opiekę koordynatora wolontariatu czy instruktaż BHP.

Zachęcamy do zapoznania się z przykładową ofertą wolontariatu dla firm. Mamy nadzieję, że taki wzór ułatwi Wam stworzenie swojej propozycji.