“Ochotnicy warszawscy” w szkołach to bogata oferta wsparcia nauczycieli - opiekunów szkolnych kół wolontariatu realizowana od 2016 roku. W ubiegłym roku szkolnym ściśle współpracowaliśmy z 18 szkołami z dziewięciu warszawskich dzielnic. 

Mapa Warszawy z czerwonymi pinezkami szkół, które wsparliśmy w roku 22/23Mapa szkół biorących udział w programie w roku szkolnym 2022/2023


Całoroczny program mentorski 

W ramach naszego wsparcia szkoły miały do dyspozycji indywidualną opiekę ekspertów, bogaty wybór materiałów merytorycznych oraz możliwość wymiany doświadczeń podczas spotkań sieciujących. Niektóre szkoły podjęły współpracę, która trwa do dziś, np. wolontariusze i wolontariuszki z XIX Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Warszawy oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 „KĄT” w Aninie wspólnie wymyślają i realizują kolejne przedsięwzięcia artystyczne.

Uczennica z pędzlem malująca drzwiWspółpraca uczniów XIX LO oraz wychowanków MOS nr 2 Kąt przy działaniach artystycznych

Praca artystyczna wykonana farbami na ścianie, przedstawiająca ogród kwiatowy oraz kolumny jako elementy architektonicznePraca wykonana przez uczniów XIX LO oraz wychowanków MOS nr 2 Kąt 


Konkurs na najlepszy film o wolontariacie szkolnym

Działania wolontariackie w szkołach bywają bardzo różnorodne, a najciekawiej opowiadają o nich sami uczniowie i uczennice. W czerwcu 2023 rozstrzygnięty został konkurs na najlepszy film o szkolnym wolontariacie. Gorąco zachęcamy do obejrzenia nadesłanych prac. Filmy prezentują osiągnięcia szkolnych kół wolontariatu w roku szkolnym 2022/2023, pokazując cały rok działań uczniów na rzecz innych.

Szkoła Podstawowa nr 215 w Warszawie im. Piotra Wysockiego - Nagroda Główna oraz nagroda Publiczności

Kadr z filmu przedstawiający wolontariusza na podwórku szkolnym oraz plakaty i zdjęcia z wydarzeń wolontariatu szkolnego

Film o wolontariacie szkolnym w Szkole Podstawowej nr 215 im. Piotra Wysockiego w Warszawie

Wolontariusze ze Szkoły Podstawowej nr 215 byli autorami licznych działań, w które włączali społeczność szkolną. Zorganizowali akcję "Ozdób choinkę własnym sercem", w której wzięło udział 25 klas – darami rzeczowymi zgromadzonymi dzięki zbiórce zostali obdarowani ludzie samotni, w potrzebie, placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz rodziny z dziećmi; zorganizowali zbiórkę rzeczową dla maluszków w ramach akcji "Nie bądź sknera – kup pampera", zbiórkę rzeczową na rzecz zwierząt ze „Schroniska Pod Psim Aniołem”, przygotowali kawiarenkę, z której dochód został przeznaczony na wsparcie mieszkańców Nairobi – działanie połączone było ze spotkaniem online z mieszkańcami Nairobi. Zorganizowali w szkole obchody "Warszawskiego święta drzewa", w którym wzięło udział około 100 uczniów - w ramach wydarzenia sadzono drzewa, budowano altankę oraz odwiedzono okoliczne lasy. Zainicjowali akcję "Taniec polsko-ukraiński - Wszyscy chcemy pokoju”, w którym Polacy, Białorusini i Ukraińcy wspólnie stworzyli taniec. Włączyli się w przygotowanie wizyty przedszkolaków w szkole oraz wzięli udział w Festiwalu Wolontariatu organizowanym przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej i IX Dzielnicowym Dniu Wolontariusza.

Szkoła Podstawowa nr 225 im. Józefa Gardeckiego w Warszawie – Nagroda Specjalna

Kadr otwierający film: napis "Szkolne koło wolontariatu rok szkolny 2022/2023" na fioletowym tle z wielobarwnymi artystycznymi kleksami

Film o wolontariacie szkolnym w Szkole Podstawowej nr 225 im. Józefa Gardeckiego w Warszawie

Wolontariusze ze Szkoły Podstawowej nr 225 chętnie podejmowali działania na rzecz lokalnej społeczności. Przygotowali przedstawienia „Rzepka” dla dzieci z okolicznych przedszkoli, koncerty dla społeczności szkolnej i lokalnej, mikołajkową niespodziankę dla pracowników szkoły, zorganizowali wydarzenie mikołajkowe dla dzieci z oddziałów przedszkolnych, przygotowali karty okolicznościowe z życzeniami dla zaprzyjaźnionych seniorów.

Poza działaniami na rzecz najbliższej społeczności, wolontariusze zorganizowali w szkole zbiórkę rzeczową okularów korekcyjnych, środków higienicznych i środków opatrunkowych na rzecz mieszkańców Libanu w ramach cyklicznego wsparcia organizowanego przez Fundację Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio oraz koordynowali pomoc społeczności szkolnej dla uchodźców z Ukrainy oraz lekarzy, żołnierzy i ludności cywilnej pozostałej na terenach objętych działaniami wojennymi.

W konkursie przyznano wyróżnienia specjalne dla Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie, Szkoły Podstawowej nr 169 im. Orła Białego w Warszawie, Szkoły Podstawowej nr 258 im. im. gen. Jakuba Jasińskiego w Warszawie oraz Szkoły Podstawowej nr 404 w Warszawie.

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie

Kadr z filmu przedstawiający portret wolontariuszki, w tle pokój

Film o wolontariacie szkolnym w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO w Warszawie

Wolontariusze ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 zorganizowali kilka kiermaszy, z których dochód przeznaczony został na wsparcie leczenia nauczyciela oraz wsparcie Fundacji Przytul Psa, zbiórkę rzeczową na rzecz hospicjum oraz akcję "Daj rzeczom drugie życie" na finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wzięli też udział w akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile z okazji 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim oraz wspierali organizację wydarzeń dla dzieci z młodszych klas.

Szkoła Podstawowa nr 169 im. Orła Białego w Warszawie

Kadr z filmu przedstawiający inscenizację, w której występują dwie lalki poruszane za pomocą dłoni, w tle napis: "Koło wolontariatu"

Film o wolontariacie szkolnym w Szkole Podstawowej nr 169 im. Orła Białego w Warszawie 

Wolontariusze ze Szkoły Podstawowej nr 169 zorganizowali szereg zbiórek rzeczowych na terenie szkoły, wśród nich zbiórkę słodyczy dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej, zbiórkę naczyń, które przekazano do Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", zbiórkę środków higienicznych dla maluchów, zbiórkę zabawek dla dzieci uchodźczych z Ukrainy oraz zbiórkę kwiatów i roślin ozdobnych dla szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 258 im. im. gen. Jakuba Jasińskiego w Warszawie

Kadr z filmu, składający się z dwóch obrazów-zdjęć w stylistyce komiksowej: po lewej stronie uczniowie przesadzający kwiaty i napis "Warsztaty ekologiczne"; po prawej uczniowie malujący plakat "Dzień dobru nic nie kosztuje" i napis "Przygotowanie do dnia wolontariatu"

Film o wolontariacie szkolnym w Szkole Podstawowej nr 258 im. gen. Jakuba Jasińskiego w Warszawie

Wolontariusze ze Szkoły Podstawowej nr 258 przede wszystkim zaangażowali się w wiele działań na rzecz swojej społeczności szkolnej – organizację gier i zabaw w świetlicy szkolnej dla dzieci z klas młodszych, organizację warsztatów ekologicznych z sadzeniem roślin, przygotowanie dnia wolontariatu w szkole, porządki ogrodnicze na terenie szkoły, pomoc w przygotowaniu szkolnego wydarzenia z udziałem rodziców „Herbatka”. Poza działaniami na terenie szkoły włączyli się w wolontariat na 44. Maratonie Warszawskim 2022, zorganizowali zbiórkę rzeczową w ramach akcji "Paczka Wielkanocna na Kresy" oraz wzięli udział w warsztatach w Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży Nr 50 w Warszawie.

Szkoła Podstawowa nr 404 w Warszawie

Kadr otwierający film: napis "Wolontariat inaczej - Bajka z Nadwiśla. Nadwiśle - osiedle w warszawskiej dzielnicy Wawer", w tle wąska leśna ścieżka na tle gęstego lasu

Film o wolontariacie szkolnym w Szkole Podstawowej nr 404 w Warszawie

Wolontariusze z klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej nr 404 zorganizowali szereg akcji charytatywnych, kiermaszy i zbiórek. Tymczasem wolontariuszki z klasy 4 powołały do życia teatrzyk „Miniaturka”, który przygotowuje i wystawia przedstawienia dla społeczności lokalnej. Pierwszym z nich był „Czerwony Kapturek inaczej”, który wolontariuszki wystawiły dla przedszkolaków.


Warszawskie Festiwale Wolontariatu Szkolnego

Szkolni wolontariusze i wolontariuszki to siła tysięcy rąk gotowych, aby angażować się w pomoc innym. Znaczna część szkolnych przedsięwzięć ma unikatowy lub lokalny charakter, ale liczne polegają również na wsparciu ogólnopolskich akcji, takich jak: Szlachetna Paczka, WOŚP, Pola Nadziei, Sprzątanie Ziemi i wielu innych. Ta pomoc ze względu na swoją skalę jest nie do przecenienia i warto doceniać wysiłki młodych ludzi, dlatego w naszym programie uczymy również, jak podsumowywać działania i świętować sukcesy. Przykładem takiego świętowania są Warszawskie Festiwale Wolontariatu Szkolnego, które odbywają się dwa razy w roku: zimą i na wiosnę. Najbliższy, piąty już Festiwal zaplanowany jest w terminie 5-6 grudnia br., a jego hasło przewodnie brzmi: „Warszawa jest z nas dumna!”. Więcej informacji o Festiwalu będzie można znaleźć na naszym portalu jesienią. 

Uczniowie pakujący produkty do kartonowych pudeł Pakowanie podarunków w ramach Szlachetnej Paczki, Szkoła Podstawowa im. św. Franciszka w Warszawie

Uczeń malujący flamastrami kartkę świąteczną, na kartce w kolorze zielonym drzewko choinkowe z czerwoną gwiazdką na szczycie, kadr na dłonie i wykonywaną pracęTworzenie kartek dla seniorów w ramach lokalnej akcji pomocy, Szkoła Podstawowa nr 373 im. I. J. Paderewskiego w Warszawie


Otwarte szkolenia on-line

„Ochotnicy warszawscy” w szkołach to również ogólnodostępne szkolenia on-line na tematy związane z szeroko pojętym wolontariatem w szkole. W wydarzeniach tych mogą brać udział wszyscy zainteresowani pracownicy warszawskich szkół. W najbliższym czasie zapraszamy na następujące wydarzenia:


Środa 27.09.2023, godz. 18:00-19:30 
„Dlaczego młodym się nie chce? O znaczeniu naszych przekonań i emocji w angażowaniu uczniów i uczennic w wolontariat”

W trakcie szkolenia zaproponujemy kilka sposobów na autentyczne zaangażowanie uczniów i uczennic w szkolny wolontariat. Ponadto przyjrzymy się z dystansu myślom i emocjom, które towarzyszą dorosłym przy współpracy z młodymi ludźmi w kontekście wolontariatu oraz porozmawiamy o tym, jak zadbać o dobrostan osób opiekujących się szkolnymi kołami wolontariatu.


Środa 4.10.2023, godz. 18:00-19:30
"Pierwsze kroki w tworzeniu szkolnego koła wolontariatu"

Wolontariat w szkole ma sens: uczy empatii, rozwija kompetencje, integruje. Zapraszamy na szkolenie, podczas którego opowiemy, jak krok po kroku zorganizować szkolne koło wolontariatu, aby przynosiło korzyści i radość zarówno wolontariuszom, jak i odbiorcom ich działań. Poruszymy kwestie formalne, przedstawimy praktyczne metody pracy z wolontariuszami, zaproponujemy konkretne pomysły na pierwsze działania. Szkolenie dedykowane jest pracownikom szkoły zaangażowanym w tworzenie szkolnego wolontariatu na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym.


Środa 11.10.2023, godz. 18:00-19:30
“Formalno-prawne aspekty wolontariatu”

Zapraszamy na szkolenie dotyczące formalno-prawnych aspektów funkcjonowania szkolnego koła wolontariatu. Szkolenie dedykowane jest pracownikom szkoły zaangażowanym w tworzenie szkolnego wolontariatu na każdym poziomie.


Środa 18.10.2023, godz. 18:00-19:30
“Wolontariat, czyli dobro które wraca - rozwijanie autorefleksji u młodych ludzi”

Podczas szkolenia wspólnie zastanowimy się, jakie korzyści mogą czerpać z wolontariatu szkolnego młodzi ludzie. Przedstawimy również metody na pogłębienie autorefleksji związanej z wolontariatem oraz opowiemy o jej pozytywnym wpływie na motywację do działania.


Środa 25.10.2023, godz. 18:00-19:30
„Wolontariat dla przyrody - inspiracje na ciekawe i skuteczne działania”

Podczas szkolenia opowiemy o przyrodzie i działaniach możliwych do podjęcia w celu jej ochrony w ramach działalności szkolnych kół wolontariatu. Zapewniamy dużą ilość konkretnych wskazówek, inspiracji oraz ciekawostek przyrodniczych.

Szczegółowe informacje wraz z formularzami zapisów znaleźć można w zakładce Wydarzenia i szkolenia na portalu "Ochotnicy warszawscy". Serdecznie zapraszamy!


Artykuł przesłany przez Annę Mitura, Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej


Bezpośrednim realizatorem działania w ramach projektu „Ochotnicy warszawscy” jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej.