Budują więzi oparte na zaufaniu i solidarności, niosą pomoc potrzebującym z uśmiechem i otwartością – tacy są Wolontariusze z Mazowsza. Właśnie wystartował etap zgłaszania kandydatur w konkursie Mazowieckie Barwy Wolontariatu 2023.

Województwo Mazowieckie już po raz trzynasty ogłasza konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. Jego celem jest nagrodzenie wolontariuszy, liderów społecznych za ich działalność na rzecz województwa mazowieckiego i jego mieszkańców, popularyzacja dokonań wolontariuszy jako dobrych praktyk, w tym realizowanych indywidualnie lub w partnerstwie z mazowieckimi organizacjami pozarządowymi oraz zachęcanie mieszkańców Mazowsza do podejmowania aktywności wolontariackiej.

Grafika promująca 13 edycję konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu

Laureaci Konkursu będą wybierani w następujących kategoriach:

1. Stałych:

 • wolontariat młodzieży;
 • wolontariat dorosłych aktywnych społecznie;
 • wolontariat seniorów;
 • Nagroda mieszkańców Mazowsza.

2. Specjalnej – pomoc Ukrainie.


Kandydatów mogą zgłaszać od 1 do 30 września 2023 r. m.in. organizacje pozarządowe, instytucje samorządowe, podmioty, które realizują program wolontariatu pracowniczego, osoby fizyczne korzystające z pomocy wolontariuszy, wolontariusze. Zgłaszający może zgłosić od 1 do 3 kandydatów. Dla każdego kandydata należy wypełnić osobny formularz zgłoszeniowy. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie oraz formularzu zgłoszeniowym

Zgłaszający wykazuje aktywność wolontariacką kandydata za okres od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r. W Konkursie nie mogą uczestniczyć osoby, które uzyskały tytuł laureata w poprzednich trzech edycjach Konkursu. Kandydat do Konkursu nie może zgłosić się samodzielnie.

W XIII edycji Konkursu dla laureatów w każdej kategorii, w tym podział na wolontariat indywidualny i wolontariat grupowy, przewidziane są nagrody finansowe w wysokości po 2 000 zł. Natomiast dla wyróżnionych we wszystkich kategoriach, bilety/vouchery ufundowane przez mazowieckie instytucje kultury.


Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przekazać w jeden z niżej wskazanych sposobów:
 • elektronicznie – na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z dopiskiem w temacie „XIII edycja Konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu” (formularz zgłoszeniowy oraz potwierdzenie działalności wolontariusza musi mieć formę skanu np. w formacie pliku .pdf i zawierać podpisy Kandydatów i osób dokonujących zgłoszenia lub reprezentujących podmiot zgłaszający lub potwierdzających działalność wolontariusza);
 • pocztą na adres (decyduje data wpływu do Urzędu):
  Biuro Dialogu i Inicjatyw Społecznych
  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
  ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa
  – z dopiskiem „Mazowieckie Barwy Wolontariatu"

 Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Biura Dialogu i Inicjatyw Społecznych, tel. 22 437 94 74.


 Informacja o konkursie pochodzi od organizatora – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.