Rozwój wolontariatu lokalnego w dzielnicach m.st. Warszawy stanowi jeden z elementów projektu "Ochotnicy warszawscy" na lata 2021-2025. Umożliwienie lokalnego zaangażowania w wolontariat wpisuje się również w realizację celu operacyjnego 2.2. Strategii #Warszawa2030 – Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu.

Wolontariat lokalny jest rozumiany jako szereg działań realizowanych przez wolontariuszy oraz organizatorów wolontariatu i co najważniejsze – wspieranych przez urząd dzielnicy. Prowadzenie działań na terenie dzielnic, a nie w skali całego miasta, pozwala na osadzenie rozwoju wolontariatu w lokalnych realiach, co sprzyja budowaniu środowiska przyjaznego dla wolontariuszy w oparciu o lokalne zasoby, odpowiadając na potrzeby konkretnej dzielnicy. Kluczowymi partnerami współrealizującymi ten element projektu są zatem urzędy dzielnic. To one odpowiadają za koordynowanie i kreowanie działań rozwijających wolontariat na terenie ich dzielnic, tj. wspieranie organizatorów wolontariatu w zakresie współpracy z wolontariuszami, angażowanie mieszkańców w działania wolontariackie oraz promocję idei wolontariatu w dzielnicy.

Za całokształt działań realizowanych w ramach rozwoju wolontariatu lokalnego odpowiada pracownik urzędu dzielnicy pełniący funkcję Dzielnicowego Koordynatora Wolontariatu. Do jego zadań należy m.in. zainicjowanie działalności oraz wspieranie Dzielnicowej Sieci Koordynatorów Wolontariatu, składającej się z organizatorów wolontariatu z danej dzielnicy. Funkcjonowanie Sieci stwarza warunki do sieciowania koordynatorów wolontariatu oraz wymiany pomysłów i doświadczeń na temat współpracy z wolontariuszami. Podczas spotkań Sieci koordynatorzy wolontariatu oraz Urząd Dzielnicy poznają swoje zasoby i potrzeby, co stanowi szansę na wspólną realizację działań rozwijających wolontariat na terenie dzielnicy.

Obecnie wolontariat lokalny rozwija 7 dzielnic: Białołęka, Wawer, Włochy, Ursynów, Targówek, Bielany oraz Ochota.

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnościami dotyczącymi działań realizowanych w ramach rozwoju wolontariatu lokalnego w poszczególnych dzielnicach: