W 2023 roku Ochotnicy Warszawscy po raz pierwszy współpracują ze stołecznymi teatrami. To - po bibliotekach, domach kultury, muzeach czy ośrodkach pomocy społecznej - kolejne instytucje na mapie Warszawy, które chcą u siebie rozwijać wolontariat i wchodzić w lepszy dialog z mieszkańcami.

„Program rozwoju wolontariatu w teatrach publicznych m.st Warszawy” realizowany jest przez trenerów Fundacji Civis Polonus przez okres dwóch lat. W ramach programu w 2023 roku odbędą się trzy 5-godzinne szkolenia grupowe dla przedstawicieli tych instytucji, indywidualne spotkania wspierające pracowników i pracowniczki teatrów oraz spotkanie podsumowujące rok szkoleniowy. Szkolenia są połączone z wizytami studyjnymi w instytucjach kultury z dobrze rozwiniętym programem wolontariackim, tak by inspirować się i poszerzać sieć kontaktów koordynatorów wolontariatu. Teatry otrzymają także dofinansowanie na realizację działań w tym obszarze.

Kilkunastu uczestników szkolenia dla pracowników teatrów miejskich stojących przed rzutnikiem w sali Pawilonu Architektury ZODIAK

Celem szkoleń jest przede wszystkim przekazanie wiedzy z zakresu organizacji wolontariatu, w tym podstaw formalno-prawnych, promocji i rekrutacji, zasad komunikacji i koordynacji, a także identyfikacji najpotrzebniejszych obszarów pracy wolontariuszy. Uczestnicy/czki będą uczyć się także, jak integrować i motywować wolontariuszy do działania oraz jak sprawiać, by ich praca była odpowiednio doceniona przez instytucję.

Kilkunastu uczestników siedzących na białych krzesłach w kręgu, słuchających prowadzącej

Szczególny nacisk w programie kładziony jest na wpisanie wolontariatu w dotychczasowe działania teatrów w taki sposób, by wspierał on placówki w codziennej pracy i wypełnianiu swojej misji, a nie stanowił dodatkowego obciążenia dla jego zespołu.

W tegorocznym programie biorą udział:

  • Teatr Współczesny,
  • Teatr Studio,
  • TR Warszawa,
  • Teatr Muzyczny ROMA,
  • Teatr Żydowski,
  • Teatr Rampa,
  • Nowy Teatr,
  • Teatr Lalek Guliwer,
  • Teatr Ateneum.

Trzymamy kciuki!

Tekst i zdjęcia przekazane przez Fundację Civis Polonus


 Bezpośrednim realizatorem działania w ramach projektu „Ochotnicy warszawscy” jest Fundacja Civis Polonus.