Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy wraz z instytucjami partnerskimi i specjalistami z Centrum Wolontariatu wypracował program szkoleniowy dla koordynatorów wolontariatu z Ochoty. Program przyjął nazwę „Latającego Uniwersytetu Wolontariatu” i odpowiadał na potrzeby szkoleniowe koordynatorów zdefiniowane podczas szkoleń wolontariackich przeprowadzonych na Ochocie w roku 2021. Wśród partnerów znalazły się: Miejsce Aktywności Lokalnej „SURMA” - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota, Młodzieżowy Dom Kultury „Ochota”, Fundacja Ambulans z Serca oraz Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota.

Jak wygląda szkolenie? Sala – może być ładna, a może być taka sobie. Grupa – bierna lub aktywna. Trener – lepszy lub gorszy. I na końcu zdanie „jeżeli nie zrobimy ostatniej przerwy, to skończymy pół godziny wcześniej”, dziękuję, do widzenia. Koniec. Jeżeli potrzeby grupy są zdefiniowane, trener zna kontekst środowiskowy, a uczestnicy są przygotowani i zmotywowani do szkolenia, tworzy się wtedy niezwykła energia, która zamienia je w think – tank.Takim właśnie think - tankiem stał się cykl szkoleniowy „Latający Uniwersytet Wolontariatu”, który odbył się jesienią 2022 r. na warszawskiej Ochocie.

Uczestnikami szkolenia, a było ich 20, były przede wszystkim nauczycielki – koordynatorki wolontariatu (9 nauczycielek ze szkół podstawowych, 2 nauczycielki z liceum, 1 nauczycielka z technikum). Wśród uczestników znalazło się też 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych i 3 przedstawicielki instytucji ochockich.

Kadr ze szkolenia dla koordynatorów wolontariatu

SYNDROM SIŁACZKI

Za wolontariat w szkole odpowiedzialna jest tylko jedna osoba – koordynator, który działa samodzielnie, intuicyjnie - przez samokształcenie. Tylko część koordynatorów ma wsparcie dyrekcji i innych nauczycieli. Rozbudowany wolontariat wiąże się bowiem z wyjściami części uczniów w czasie lekcji, zmianami w planie i organizacją dodatkowych wydarzeń. Wolontariat w szkole to nie tylko pojedyncze akcje typu „kiermasz świąteczny”. Wolontariat to system zarzadzania potencjałem uczniów, motywacją i zasobami placówki. Wymaga od nauczyciela czasu, zaangażowania i doświadczenia. Zarządzanie wieloletnim projektem – szkolnym wolontariatem jest zadaniem dla zespołu, a spoczywa ono na barkach pojedynczego nauczyciela, który wykonuje je po godzinach. Na myśl przychodzi skojarzenie z „Siłaczką” Żeromskiego.

„LATAJĄCY UNIWERSYTET WOLONTARIATU”

W partnerstwie ochockich instytucji i organizacji pozarządowych z pomocą Centrum Wolontariatu zaprojektowany został cyklu działań networkingowych wspierających systemową organizację wolontariatu w dzielnicy. Cykl składał się z trzech wizyt studyjnych w instytucjach, które prowadzą modelowy, rokrocznie nagradzany wolontariat. Każdą z wizyt studyjnych podzieliliśmy na trzy części. W pierwszej części gospodarz miejsca opowiadał o swojej działalności i dzielił się doświadczeniem oraz dobrymi praktykami, w drugiej – grupa brała udział w miniwarsztacie, którego temat łączył się z tym, co gospodarz miejsca przekazał uczestnikom. Trzecia część to integracja – mały poczęstunek, rozmowy kuluarowe.

Kadr ze szkolenia dla koordynatorów wolontariatu

SUKCES

Po wizytach studyjnych zaplanowane było szkolenie podsumowujące. Jednak stało się inaczej. W czasie wizyt studyjnych uczestniczki wiele się nauczyły, a wspólna praca i wzajemne wsparcie ośmieliły je do działania. Szkolenie zamieniło się warsztat pracy nad pomysłami, które narodziły się podczas drugiej wizyty studyjnej. Koordynatorzy wolontariatu z różnych organizacji planowali wspólny projekt od A do Z: wyznaczali cele, analizowali potrzeby grupy docelowej, tworzyli szczegółowy harmonogram, rozpisywali budżet, zastanawiali się nad promocją, definiowali wskaźniki sukcesu i planowali formę ewaluacji. Efektem spotkania były zatem cztery kompletne pomysły na projekty, szczegółowo zaplanowane i rozpisane w partnerstwach między organizacjami.
Sukces. Czas szkolenia się skończył, a uczestniczki nie wychodziły z sali, tylko planowały kolejne, samodzielne już spotkanie robocze, by inspirować i wspierać się nawzajem.

REKOMENDACJE

W rekomendacjach prowadząca cykl Katarzyna Osior – Szot z Centrum Wolontariatu położyła nacisk na to, by energia poszkoleniowa nie wygasła wraz z nowym rokiem, lecz przełożyła się na trwałą zmianę społeczną. Aby to osiągnąć, potrzeba nieustannie wspierać efekty, do których doszliśmy w tym działaniu rozwojowym: moderować kontakt między koordynatorami i organizacjami, dbać o rozwój wolontariuszy, stworzyć i prowadzić przestrzeń wspólną dla wszystkich organizacji wolontariackich na Ochocie. Należy kontynuować działania rozwijające kompetencje koordynatorów na poziomie zaawansowanym (poziom podstawowy będzie już dla nich zbyt prosty): szkolenia specjalistyczne, superwizje, mentoring. Rekomendacje zakończyło podziękowanie za możliwość pracy z tak aktywną, zaangażowaną grupą o wysokim potencjale zawodowym i osobistym.

ZAŁOGA

Rezultat cyklu szkoleniowego przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Powstał dzielnicowy zespół koordynatorów edukacyjnego wolontariatu. Zgrana załoga.


Tekst oraz zdjęcia przekazane do publikacji przez realizatorów partnerstwa.


Działanie "Warszawskie partnerstwa dla wolontariatu" jest elementem projektu "Ochotnicy warszawscy".


W 2022 roku powstały 34 Warszawskie partnerstwa dla wolontariatu. Relacje z realizacji partnerstw zostaną opublikowane na Miejskim Portalu Wolontariatu.


Jesteś organizatorem wolontariatu lub działasz wolontariacko i chcesz się pochwalić Waszymi działaniami na Miejskim Portalu Wolontariatu? Napisz do nas na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zapraszamy do udzielania wywiadów, przesyłania relacji czy dzielenia się dobrymi praktykami!