W pierwszy poniedziałek kwietnia, w ZODIAK Warszawskim Pawilonie Architektury, odbyło się Forum Organizatorów Wolontariatu. Podczas wydarzenia zaprezentowaliśmy priorytety projektu „Ochotnicy warszawscy” na 2023 rok, rozmawialiśmy o rozwoju wolontariatu w Warszawie. Wydarzenie było również okazją do spotkania organizacji i instytucji, które angażują wolontariuszy do swoich działań.

Prezentacja priorytetów na 2023 rok

Wydarzenie rozpoczęło się od przywitania gości przez Dyrektorkę Koordynatorkę ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego - Karolinę Zdrodowską, która podkreśliła, że ostatni rok pokazał ogromną siłę wolontariatu. Zwróciła również uwagę na skale działań Urzędu m.st. Warszawy w rozwój wolontariatu w mieście oraz na to, że koordynatorzy wolontariatu oraz wolontariusze licznie korzystają z dostępnej w ramach projektu „Ochotnicy warszawscy” oferty wsparcia.

Po przywitaniu, podsumowaliśmy działania w 2022 roku i zaprezentowaliśmy cztery główne priorytety na 2023 rok, a są nimi:

  • kampania promująca wolontariat angażujący rodziny,
  • wsparcie rozwoju wolontariatu w instytucjach miejskich i „Warszawskie partnerstwa dla wolontariatu”,
  • rozwój wolontariatu lokalnego,
  • uwspólnianie kryteriów przyznawania wpisu za wolontariat na świadectwie w warszawskich szkołach podstawowych.

Warsztaty z organizatorami wolontariatu

Po prezentacji nadszedł czas na część warsztatową spotkania – uczestnicy wydarzenia, zostali zaproszeni do rozmów przy stolikach. Rozmowy dotyczyły zaprezentowanych podczas wydarzenia priorytetów, były one przestrzenią do wymiany doświadczeń oraz zdobywania nowych perspektyw. W przestrzeni pawilonu odbyły się też animacje – na jednej ze ścian zostały rozwieszone koperty, do których uczestnicy mogli umieszczać karteczki ze swoimi opiniami na temat m.in. Miejskiego Portalu Wolontariatu – ochotnicy.waw.pl, wolontariatu lokalnego, rodzinnego czy wsparcia koordynatorów wolontariatu i wolontariuszy. 

Rozwój wolontariatu w Warszawie

W stolicy od 2016 roku, realizujemy projekt „Ochotnicy warszawscy”, którego celem jest rozwój i promocja wolontariatu. Forum Organizatorów Wolontariatu, jest stałym, corocznym punktem w kalendarzu obecnej, pięcioletniej edycji projektu. Mamy nadzieje, że była to okazja do wymiany dobrych praktyk i wzajemnej inspiracji. Dziękujemy za Waszą obecność, do zobaczenia za rok!

Fotorelacja z wydarzenia


Chcesz dowiedzieć się więcej o projekcie "Ochotnicy warszawscy"?

Sprawdź zakładkę o projekcie.