W październiku 2022 roku w siedzibie Urzędu Dzielnicy odbyło się spotkanie inauguracyjne Dzielnicowej Sieci Koordynatorów Wolontariatu w Dzielnicy Targówek. W spotkaniu wzięły udział osoby reprezentujące 19 instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych działających na terenie Targówka. Spotkanie miało na celu m.in. wstępne zintegrowanie grupy, wymianę zasobów, jakimi dysponują instytucje i organizacje oraz zebraniu potrzeb koordynatorów wolontariatu.

Koordynatorzy wolontariatu z dzielnicy Targówek siedzą w kręgu na krzesłach

Na początku grudnia 2022 roku odbyła się XIV Gala Wolontariatu Dzielnicowego pod hasłem „Różne kultury, różni ludzie – jeden świat”. W organizacji wydarzenia uczestniczyli uczniowie i uczennice Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego, pracownicy Ośrodka pomocy Społecznej oraz pracownicy Urzędu Dzielnicy Targówek. Patronat nad wydarzeniem objęła Burmistrz Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy – Małgorzata Kwiatkowska. Podczas uroczystości zostali nagrodzeni najaktywniejsi dzielnicowi wolontariusze, opiekunowie szkolnych kół wolontariatu, wolontariusze OPS, wolontariusze Hospicjum Domowego Zgromadzenia Księży Marianów oraz Domu Kultury „Zacisze”. Wydarzeniu towarzyszył program artystyczny w wykonaniu uczniów Zespołu Szkól im. Piotra Wysockiego oraz dzieci z Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 442.

Uczestnicy Gali Wolontariatu w Dzielnicy Targówek pozują do zdjęcia

W połowie grudnia 2022 roku zostało przeprowadzone jednodniowe szkolenie dla koordynatorów wolontariatu oraz osób odpowiedzialnych za rozwój wolontariatu w Dzielnicy. Szkolenie obejmowało zagadnienia takie jak m.in. budowanie relacji w zespole, warunki dobrej współpracy, konflikt a relacje w zespole oraz efektywność działań zespołowych. Każdy z uczestników otrzymał certyfikat potwierdzający jego ukończenie.


 Działanie zostało zrealizowane w ramach projektu "Ochotnicy warszawscy" jako element rozwoju wolontariatu lokalnego.