Rok 2022 r. był wielkim sprawdzianem dla wolontariuszy. Bez nich wiele działań związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy nie byłoby możliwych. 15 grudnia w Arenie Ursynów odbyła się Gala Wolontariatu - Ursynów dla Ukrainy. Podczas wydarzenia burmistrz Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy – Robert Kempa wręczył podziękowania grupom wolontariuszy zaangażowanym w pomoc uchodźcom.

Zaczęliśmy działać tak szybko, jak tylko mogliśmy. Już 27 lutego zorganizowaliśmy zbiórkę darów w Urzędzie, a zaangażowanie ursynowian przeszło nasze oczekiwania. Po kilku godzinach udało się zebrać 15 ciężarówek darów. Wsparcie wolontariuszy w tym czasie było i jest na wagę złota. Dlatego, chociaż w taki symboliczny sposób, chcieliśmy pokazać, jak bardzo doceniamy ich pracę i zaangażowanie – mówił Jakub Berent, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, prezentując najważniejsze ursynowskie inicjatywy skierowane do uchodźców z Ukrainy, w które – bez wyjątku – licznie zaangażowani byli wolontariusze.

Burmistrz Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy Robert Kempa oraz Zastępca Burmistrza Jakub Berent wręczają wolontariuszce dyplom podczas Gali Wolontariatu

Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy na Ursynowie udało się zorganizować wiele akcji pomocowych: zbiórki żywności i darów rzeczowych, które w pierwszych dniach wojny trafiały bezpośrednio do Ukrainy oraz magazyny rzeczowe i żywnościowe, funkcjonujące na zasadzie darmowych sklepów dla najbardziej potrzebujących uchodźców. W Arenie Ursynów, obiekcie należącym do Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji, działał od marca do sierpnia czasowy punkt pobytowy dla uchodźców z Ukrainy, w którym dzięki inicjatywie i wsparciu wolontariuszy goście z Ukrainy mogli liczyć na posiłki, opiekę medyczną, wsparcie tłumaczy oraz pomoc w pozyskaniu najbardziej potrzebnych rzeczy. W Urzędzie Dzielnicy Ursynów działał także punkt informacyjny, niezbędny dla niemal każdego z gości w pierwszych dniach pobytu w Warszawie oraz Internet Work Cafe, wraz z kącikiem zabaw dla dzieci, umożliwiający wykonywanie pracy zdalnej. Wsparcie wolontariuszy pozwoliło na zorganizowanie tej pomocy niemal natychmiast po rozpoczęciu wojny oraz na błyskawiczną reakcję na bieżące potrzeby. Jeszcze podczas rozmów kuluarowych w trakcie Gali pojawiały się głosy samych wolontariuszy, którzy – koncentrując się na wybranym przez siebie działaniu – często nie mieli świadomości ogromu działań realizowanych w innym miejscu na terenie Ursynowa. Wartością dodaną samej Gali jest możliwość wzajemnego poznania się, wymiany doświadczeń i kontaktów, które z pewnością przełożą się na kolejne inicjatywy z udziałem wolontariuszy.

Uczestnicy Gali wolontariatu w dzielnicy Ursynów siedzą na krzesłach i oglądają, jak  wyróżnione osoby odbierają dyplomy.

Za nami bardzo trudny i pełen wyzwań rok. Ale wolontariusze po raz kolejny udowodnili, że nie ma rzeczy niemożliwych. Otworzyli swoje serca i poświęcili czas, aby pomóc naszym sąsiadom, którzy musieli uciekać przed wojną. Byli zawsze tam, gdzie pomoc była najbardziej potrzebna. Dziękuję jeszcze raz za to, co robicie. Jestem z Was dumny – mówił Burmistrz Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, Robert Kempa.

Wśród wyróżnionych podczas gali znaleźli się: wolontariusze z magazynu żywnościowego Stowarzyszenia Społeczników ,,Ariadna", wolontariusze z magazynu rzeczowego Fundacji Dzieci Rodzice Szkoła, wolontariusze z punktu pobytowego w Arenie Ursynów zaangażowani i zrzeszeni na profilach „Kuchnia z Areny”, „Kartka z Areny”, „Medycy z Areny”, „Tłumacze z Areny”, „Harcerze z Areny” oraz „Ochotnicy Warszawscy”, wolontariusze z Miejsca Aktywności Lokalnej Kajakowa, Siostry Dominikanki z ul. Klubowej 6, wolontariusze z Kluboteki Dojrzałego Człowieka oraz wolontariusze z ursynowskich placówek oświatowych.


Działanie zostało zrealizowane w ramach projektu "Ochotnicy warszawscy" jako element rozwoju wolontariatu lokalnego.