Wolontariat lokalny w dzielnicy rozwijany jest od 2021 roku. Włochowscy koordynatorzy wolontariatu regularnie uczestniczą spotkaniach Dzielnicowej Sieci Koordynatorów Wolontariatu oraz wspólnie realizują działania rozwijające wolontariat oraz promujące ideę wolontariatu w Dzielnicy.

W ramach realizacji działań mających na celu rozwój wolontariatu w Dzielnicy Włochy od dwóch lat systematycznie odbywały się spotkania koordynatorów wolontariatu. Były to zarówno spotkania wszystkich koordynatorów, jak i mniejszych grup zaangażowanych w realizację konkretnych projektów. W ciągu 2022 roku odbyło się około 13 spotkań, w których wzięło udział około 25 koordynatorów.

Spotkania w ramach Dzielnicowej Sieci Koordynatorów Wolontariatu są bardzo ważnym elementem systemu wzmacniania wolontariatu w Dzielnicy Włochy. Nie mają one tylko charakteru integracyjnego, są również inspirujące i motywujące. W życzliwej atmosferze każdy dzieli się tym, co wie i potrafi. A w związku z tym, że każdy ma wiele umiejętności, to niejednokrotnie sposób na połączenie ich i stworzenie czegoś wspólnie istnieje tylko dzięki zawiązaniu partnerstwa.

We wrześniu 2022 odbyły się Wyjazdowe Twórcze Warsztaty Integracyjne dla koordynatorów wolontariatu z Dzielnicy Włochy. W ramach warsztatów uczestnicy omówili kwestie związane m.in. z kanałami komunikacji, barierami w procesie komunikacji, świadomością celu w komunikacji, narzędziami komunikacji, empatią w komunikacji, komunikacją niewerbalną oraz pojęciem stresu, jego źródłem i sposobami radzenia sobie z nim.

Koordynatorzy wolontariatu z dzielnicy Włochy siedzą na krzesłach i słuchają prezentacji projektu "Ochotnicy warszawscy"

Dzięki warsztatom uczestnicy mieli możliwość poznania się, co jest niezwykle ważne w kontekście rotacji osób pełniejących funkcję koordynatora wolontariatu w poszczególnych instytucjach i organizacjach. Podczas spotkań, pomiędzy kolejnymi częściami warsztatów, nawiązywały się nowe relacje i wiele osób znalazło swoje miejsce w grupie koordynatorów, deklarując tym samym udział w kolejnych spotkaniach i projektach.

Koordynatorzy wolontariatu z dzielnicy Włochy pozują do pamiątkowego zdjęcia

Wzmocnienie zasobów własnych jest bardzo dużą potrzebą osób, które realizują obowiązki koordynatorów wolontariatu, zazwyczaj poza godzinami swojej pracy zawodowej, w ramach tzw. dodatkowych obowiązków. Wyniki przeprowadzonej po warsztatach ankiety pokazały, że systematyczne kontakty poza miejscem codziennej pracy otwierają ludzi na siebie i dają przestrzeń do realizacji kreatywnych działań.

W 2022 roku w Dzielnicy Włochy zrealizowano następujące projekty partnerskie:

  • "Włochowska WielkaMoc 2022 – solidarni z Ukrainą”
  • „Świąteczne Centrum Wolontariatu – paczki dla Seniorów”
  • „Sztuka nie wyklucza – mural na kamienicy” wraz z eventem kończącym projekt
  • „Międzypokoleniowe Włochy”
  • „Ochotnicy przedszkolakom – wspólnie czytamy, bawimy się i poznajemy tradycję”
  • „Gala Wolontariatu 2022"

W ramach ww. projektów odbyły się liczne spotkania, działania, warsztaty, w które zaangażowało się ponad 170 wolontariuszy. Projekty partnerskie stały się inspiracją dla szkolnych kół wolontariatu, które w ramach swoich wewnętrznych działań zorganizowały wiele ciekawych wydarzeń i akcji.

Uczestnicy Gali Wolontariatu w Dzielnicy Włochy stoją na scenie i pozują do pamiątkowego zdjęcia


 Działanie zostało zrealizowane w ramach projektu "Ochotnicy warszawscy" jako element rozwoju wolontariatu lokalnego.