Już po raz XX w Białołęckim Ośrodku Kultury w Warszawie odbyła się jubileuszowa „Białołęcka Gala Wolontariatu” z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

„XX Białołęcka Gala Wolontariatu” była wspólnym przedsięwzięciem Urzędu Dzielnicy, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Ośrodka Kultury.

Do udziału w Gali byli zaproszeni koordynatorzy wolontariatu oraz wolontariusze działający na terenie Białołęki, którym Dzielnica chciała szczególnie podziękować za ich całoroczne zaangażowanie, bezinteresowną pracę na rzecz drugiego człowieka, niesienie pomocy potrzebującym oraz budowanie więzi opartych na zaufaniu i solidarności.

Na potrzeby wydarzenia przygotowano prezentacje multimedialne, które przybliżyły gościom działania podejmowane przez podmioty zaangażowane społecznie. Pokazały one różnorodność białołęckiego wolontariatu, podkreślając dokonania wolontariuszy oraz ich wkład w promocję wartości, jakie niesie ze sobą wolontariat.

Podczas Gali nagrodzono dyplomami i upominkami koordynatorów wolontariatu i wolontariuszy z następujących instytucji i organizacji: Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka, Białołęckiej Rady Seniorów, Stowarzyszenia Seniorzy Białołęki, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Białołęka, Stowarzyszenia Moja Białołęka, Fundacji Zdrowie jest Najważniejsze, Misji Gabriela św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty, Fundacji AVE, Młodzieżowej Rady Dzielnicy Białołęka, Stowarzyszenia Q Rozwojowi, Stowarzyszenia Razem dla Białołęki, Szkoły Podstawowej nr 31, Szkoły Podstawowej nr 110, Szkoły Podstawowej nr 118, Szkoły Podstawowej nr 231, Szkoły Podstawowej nr 257, Szkoły Podstawowej nr 314, Szkoły Podstawowej nr 342, Szkoły Podstawowej nr 344, Szkoły Podstawowej nr 355, Szkoły Podstawowej nr 356, Szkoły Podstawowej nr 365, Szkoły Podstawowej nr 367, Szkoły Podstawowej nr 368 oraz Wolontariuszy akcji charytatywnej Zaradny Mikołaj.

Osoby nagrodzone podczas Białołęckiej Gali Wolontariatu stoją na scenie, trzymając w ręku dyplomy i upominki.

W Gali uczestniczyli członkowie Zarządu Dzielnicy Białołęka – Zastępca Burmistrza Anna Majchrzak oraz Zastępca Burmistrza Jan Mackiewicz, jak również liczni przedstawiciele Rady m.st. Warszawy i Rady Dzielnicy Białołęka.

Członkowie Zarządu Dzielnicy oraz zaproszeni Goście przekazali słowa uznania wszystkim koordynatorom wolontariatu oraz wolontariuszom.

Wydarzenie stanowiło również okazję do podziękowania firmom, które podczas kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie zaangażowały się w pomoc uchodźcom: SPC Piekarnia-Cukiernia Pani Honorata Wrotkowska, Piekarnia Lubaszka Sp. z o.o. , Kawiarnia „Trzy Kruki”, Restauracja SUBWAY Galeria Północna, Centrum handlowe Galeria Północna, Mr. Rollo – catering dietetyczny, Naleśnikarnia „Wspólny Mianownik”, Tarchomiński Bar Mleczny, Mariusz Rowicki Klub Judo Lemur, STARBUCKS COFFEE Galeria Północna, GASTRO TEAM CATERING oraz Restauracja Wolna Europa.

Galę uświetnił swoim występem Zespół Boogie Night. Po koncercie wszyscy uczestnicy uroczystości spotkali się przy jubileuszowym torcie. Był to czas na rozmowy, wymianę doświadczeń oraz pamiątkowe zdjęcie.

Uczestnicy Białołęckiej Gali Wolontariatu zebrani przy jubileuszowym torcie.


 Działanie zostało zrealizowane w ramach projektu "Ochotnicy warszawscy" jako element rozwoju wolontariatu lokalnego