BUDUJEMY mosty, łamiemy bariery! jest projektem, który realizujemy, ponieważ możemy. A dlaczego my? Dlatego, że nie chcemy czekać na to aż wydarzy się coś złego, na choroby. Chcemy działać, być aktywni, dlatego podjęliśmy to wyzwanie.” – mówiła na konferencji inaugurującej projekt Pani Agnieszka Osiak-Stanisławska - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Budowlani”. DPS „Budowlani” podjął się realizacji projektu w partnerstwie z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym nr 4 oraz Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo i Fizycznie „Dobra Wola”.

Działania projektowe objęły trzy grupy szczególnie zagrożone wykluczeniem społecznym: osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami oraz młodzież niedostosowaną społecznie, wymagającą stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i resocjalizacji. Podjęte działania były ukierunkowane na poprawę dobrostanu wymienionych grup. Sam projekt odpowiadał potrzebom aktywizacji oraz integracji osób najsłabszych, starszych, niepełnosprawnych oraz tzw. trudnej młodzieży. W projekcie szeroko promowano również ideę wolontariatu celem zainicjowania procesów inkluzji społecznej.

Mieszkańcy DPS i młodzież na patio wśród zieleni, siedzą przy stolikach przy grillu

„Przeciwdziałanie alienacji, szacunek wobec słabszych, wspieranie ich rozwoju, to zadania postawione przed nami do odrobienia.” - tak Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula prof. Wawrzyniec Konarski, członek Stowarzyszenia Dobra Wola, uzasadnił konieczność realizacji działań projektowych. Zgodnie z założeniem w ramach projektu odbyły się 3 główne działania:

  1. BURZYMY BARIERY: w Domu Pomocy Społecznej „Budowlani” zostało zorganizowane spotkanie artystyczne w ramach współpracy międzypokoleniowej oraz wspólnego pokonywania barier. W spotkaniu udział wzięli mieszkańcy DPS Budowlani, podopieczni Stowarzyszenia Dobra Wola oraz aktorka i animatorka Pani Ewa Andruszkiewicz. W trakcie spotkania mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej „Budowlani” oraz podopieczni Stowarzyszenia Dobra Wola pełnili dla siebie rolę wzajemnej pomocy i inspiracji w ramach postawionego zadania artystyczno – plastycznego.
  2. BUDUJEMY MOSTY: Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej „Budowlani” wraz z wychowankami Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 4 spędzili wspólny dzień w ogrodzie letnim oraz ogrodzie zimowym na terenie DPS „Budowlani”, realizując prace w ramach hortiterapii. Celem hortiterapii jest poprawa stanu psychicznego i fizycznego, rozwój intelektualny, a także aktywizacja społeczna beneficjentów poprzez oddziaływania terapeutyczne, pracę i przebywanie w środowisku przyrodniczym.
  3. KONCERT FINAŁOWY: w ramach podsumowania projektu zorganizowano koncert finałowy w Domu Pomocy Społecznej „Budowlani”. Koncert był przestrzenią do zawarcia przyjaźni pomiędzy beneficjentami projektu a wolontariuszami oraz środowiskiem lokalnym. Był też przestrzenią do podsumowania i wymiany doświadczeń.

Stół z materiałami plastycznymi, przy nim 3 osoby wykonujące prace

Sala ze stolikami, przy nich siedzą uczestnicy projektu - koncert finałowy

Chłopcy na trawniku przed DPS sadzący rośliny

Realizacja projektu pokazała, że instytucje pomocy społecznej, takie jak DPS, mogą być miejscem otwartym na działania, w którym jego mieszkańcy spełniają się poprzez kontakt ze środowiskiem lokalnym i instytucjonalnym, czują się potrzebni, mogą być gospodarzami w DPS, w swoim DOMU. Realizacja projektu pokazała również, że standaryzacja usług społecznych jest ważnym elementem funkcjonowania dps-ów, a działania na rzecz realizacji przyjętych standardów mogą odbywać się w różnych formach i z wykorzystaniem własnych zasobów przy współpracy międzypokoleniowej. Kluczem do sukcesu jest stworzenie przestrzeni, uaktywnienie i budowanie relacji pomiędzy tymi, którzy chcą podejmować działania wolontariackie, a tymi którzy potrzebują wsparcia, stając się nie tylko beneficjentami tych działań, ale jednocześnie często nieświadomie również Oni "dają siebie".

Realizacja projektu pokazała wreszcie, że grupy wykluczone, pozornie słabe, razem stają się silne, wspierając się i ucząc od siebie nawzajem. Odkrycie klucza wzajemnych korzyści, pomocy, dawania siebie, okazało się dla realizatorów wielkim sukcesem, na którym można śmiało budować dalsze projekty tak, aby wykorzystać w pełni ten ogromny potencjał.
Organizacje partnerskie wraz z nowo zaprzyjaźnionymi wolontariuszami wyrażają chęć i wolę dalszej współpracy, kreując kolejne pomysły na realizację działań w ramach Warszawskich partnerstw dla wolontariatu.

 

Tekst i zdjęcia przekazane do publikacji przez realizatorów partnerstwa.


Działanie "Warszawskie partnerstwa dla wolontariatu" jest elementem projektu "Ochotnicy warszawscy".


W 2022 roku powstały 34 Warszawskie partnerstwa dla wolontariatu. Relacje z realizacji partnerstw zostaną opublikowane na Miejskim Portalu Wolontariatu.


Jesteś organizatorem wolontariatu lub działasz wolontariacko i chcesz się pochwalić Waszymi działaniami na Miejskim Portalu Wolontariatu?

Napisz do nas na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zapraszamy do udzielania wywiadów, przesyłania relacji czy dzielenia się dobrymi praktykami!