Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. „Formalnoprawne aspekty wolontariatu”

Czy współpracując z wolontariuszami zastanawialiście się Państwo czy robicie to zgodnie z prawem? A może dopiero myślicie o zaangażowaniu wolontariuszy w swojej organizacji? Jak przygotować się na przyjęcie ochotników? Jakie zapewnić im warunki pracy? W czasie spotkania poznacie odpowiedzi na te i podobne pytania. Zdobędziecie wiedzę, która pozwoli Wam sprawnie przeprowadzić ten proces. 

Zakres szkolenia:
W czasie spotkania poruszone będą m.in. następujące kwestie: kto i gdzie może być wolontariuszem; umowa z wolontariuszem – jakie powinna zawierać elementy; ubezpieczenia wolontariusza – NNW, OC, zdrowotne, koszty związane z wykonywaniem świadczeń przez wolontariusza; rozliczenia wydatków poniesionych przez wolontariusza, podatki a wolontariat; zakres przygotowania wolontariusza do pracy; wartości pracy wolontariusza – jak ją wyliczyć? kwalifikacje wolontariuszy uprawniające ich do podjęcia działań;

Adresaci szkolenia:
Szkolenie skierowane jest do początkujących koordynatorów wolontariatu z Warszawy z min. organizacji pozarządowych, placówek publicznych – podmiotów, które zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą zawierać porozumienia z wolontariuszami.

Termin i miejsce szkolenia:
20 kwietnia (czwartek) w godzinach 9.00-14.00 w siedzibie Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu przy ulicy Nowolipki 9b.

Prowadzenie:
Dariusz Pietrowski- Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie.

Zgłoszenie na szkolenie:
Osoby zainteresowane szkoleniem, prosimy o przesłanie zgłoszenia do dnia 18 kwietnia br. wypełniając formularz zgłoszeniowy.
Szczegółowych informacji dot. szkolenia udziela pani Joanna Stachurska, pod numerem telefonu 22 635 27 73 wew. 21.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Działanie prowadzone jest w ramach projektu „Wsparcie organizatorów wolontariatu” realizowanego w ramach projektu „Ochotnicy warszawscy”.