9 grudnia w Centrum Społecznym Paca 40 w Warszawie odbył się Dzień Koordynatora Wolontariatu 2022. Wydarzeniu towarzyszyła debata oraz finał dwóch konkursów – "Pokaż się z dobrej strony" i "Koordynator Wolontariatu". Poznajcie laureatów tegorocznej edycji!

Dzień Koordynatora Wolontariatu 2022 otworzyła Warszawska Debata Wolontariacka "Wolontariat młodych". O młodych warszawskich wolontariuszach i wolontariuszkach rozmawiała prowadząca Joanna Garsztka, koordynatorka wolontariatu w Muzuem Historii Polski, oraz:

  • Wioletta Liberadzka, Fundacja Rak&Roll – kierownik projektów  i koordynator wolontariatu Fundacji Rak’n’Roll. Wygraj Życie! W czasie kilkunastu lat pracy zawodowej zdobyła doświadczenie biznesowe, które wykorzystuje do tworzenia rozwiązań w przestrzeni NGO. Od zawsze angażowała się w działania wolontariackie i społeczne, między innymi w WOŚP, DKMS, Klaster Turystyczny Polski Wschodniej, PCK i inicjatywy lokalne. Obecnie tworzy webową aplikację do zarządzania wolontariatem, koordynuje wolontariat kompetencyjny, prowadzi współprace z wolontariatami szkolnymi i pracowniczymi. Utworzyła prawniczą linię konsultacyjną dla pacjentów onkologicznych, która jest w całości obsługiwana przez Wolontariuszy. W czasie pandemii rozwinęła ofertę e-wolontariatu, który stał się obecnie jedną z najistotniejszych form pracy na rzecz Fundacji Rak’n’Roll.
  • Dorota Czajkowska, Centrum Myśli Jana Pawła II – pedagog, trenerka, edukatorka, mentorka, koordynatorka projektów, działaczka społeczna. W Centrum Myśli Jana Pawła koordynuje pracę i współpracę z wolontariuszami, działania społeczne studentów oraz integrujące społeczność stypendystów. Absolwentka Andragogiki na Uniwersytecie Warszawskim, IV Szkoły Liderów Organizacji Pozarządowych, Mentee w programie mentoringowym Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu oraz Polskiego Stowarzyszenia Mentoringu. Ponad 18 lat związana z III sektorem. W pracy z wolontariuszami ceni edukacyjną rolę wolontariatu, gdzie poprzez działanie społeczne wolontariusze mogą się rozwijać, odkrywać swoje talenty i budować na swoich mocnych stronach
  • Sylwia Bielicka, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog – koordynatorka projektu "Locally across borders" w Stowarzyszeniu Centrum Wolontariatu, wieloletnia koordynatorka programu wolontariatu w Muzeum Narodowym w Warszawie, koordynatorka projektów z zakresu edukacji cyfrowej. Kulturoznawczyni i archeolożka z wykształcenia. Współautorka bloga Muzeariat.

 

J.Garsztka, W.Liberadzka, D.Czajkowska i S.Bielicka siedzą na scenie przy stoliku podczas debaty

 

Podczas debaty uczestniczki dyskutowały o motywacjach, które skłaniają młodych ludzi do zangażowania się w wolontariat. Wspólnie zastanawiały się, na co zwracają oni uwagę podczas wyboru oferty wolontariackiej oraz organizacji, dla której chcieliby działać. Poruszyły również temat wyzwań, jakie stoją przed koordynatorami wolontariatu w kontekście odpowiadania na potrzeby młodych wolontariuszy i wolontariuszek. 

 

Wyniki konkursu "Pokaż się z dobrej strony" 2022

Po debacie rozstrzygnęliśmy konkurs na najlepsze oferty wolontariackie w Warszawie. Konkurs "Pokaż się z dobrej strony" zwraca szczególną uwagę u osób odpowiedzialnych za współpracę z wolontariuszami na to, jak ważnym elementem współpracy z ochotnikami jest ich skuteczna rektutacja, którą umożliwia właśnie dobrze przygotowana oferta wolontariatu. Tegorocznymi laureatami konkursu zostali: 

Miejsce I – Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii  za ofertę "Zostań wolontariuszem w Dziecięcym Uniwersytecie Ciekawej Historii"

 

Zrzut ekranu z ofertą "Zostań wolontariuszem w Dziecięcym Uniwersytecie Ciekawej Historii"

 

To oferta łącząca misję organizacji, czyli propagowanie ciekawej historii wśród dzieci, z reakcją na aktualną potrzebę społeczną, czyli działanie na rzecz uchodźców z Ukrainy. Wolontariat różnorodny, ciekawy i rozwijający: „Są to weekendowe spotkania, podczas których odbywają się różne rodzaje warsztatów: Gry RPG, Pokoje Zagadek, zajęcia artystyczno-historyczne, wyjścia do muzeów.” Organizator zapewnia szkolenie, porozumienie, ubezpieczenie. Ogłoszenie zostało opisane jasno i precyzyjnie.

Miejsce II – Muzeum Powstania Warszawskiego za ofertę "Prowadzenie wywiadów (rozmów) video z członkami rodzin Powstańców Warszawskich"

 

Zrzut ekranu z ofertą "Prowadzenie wywiadów rozmów video z członkami rodzin Powstańców Warszawskich"

 

Muzeum Powstania Warszawskiego zaprasza do wolontariatu ciekawego i rozwijającego, choć wymagającego. Spełnia wszystkie wymogi formalne i oferuje wsparcie szkoleniowe, przygotowujące do wolontariatu. Mamy tu do czynienia z zaproszeniem do wolontariatu dla osób powyżej 25 roku życia. Oferta ta pokazuje, że ważne jest sprecyzowanie wymagań dotyczących osobowości i umiejętności, proporcjonalnie do oferowanego wsparcia.

 

Miejsce III – Fundacja Maraton Warszawski za ofertę "WOLONTARIAT - 32. BIEG NIEPODLEGŁOŚCI"

 

Zrzut ekranu z ofertą "WOLONTARIAT - 32. BIEG NIEPODLEGŁOŚCI"

 

„Już dzisiaj dołącz do najbardziej energetycznego zespołu wolontariuszy w mieście i przekonaj się jaką niesamowitą radość daje wolontariat”. Zachęcające, optymistyczne i energetyczne ogłoszenie z rożnorodną listą zadań, które są szczegółowo i precyzyjnie opisane. Chociaż zadania są proste, to jednak kluczowe z perspektywy organizatora oraz dające korzyści wolontariuszom.

 

Laureaci konkursu "Pokaż się z dobrej strony" odbierają nagrody na scenie 

W tym roku jury konkursowe przyznało również wyróżnienie Bibliotece z Ogrodem Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI za ofertę "POKONWERSUJ W BIBLIOTECE Z OGRODEM"

Zrzut ekranu z ofertą "POKONWERSUJ W BIBLIOTECE Z OGRODEM"

 

Konwersacje uczące języka polskiego dzieci i młodzież z Ukrainy. Trudne? Tak! Wymagające? Tak! A zaproszenie do wolontariatu już dla 13-latków. Odważny krok, ale możliwy, m.in. dzięki zapewnieniu wolontariuszom udziału w szkoleniu na temat metody komunikacyjnej w nauce języka obcego.
 

Zwycięzcy konkursu "Koordynator Wolontariatu 2022" 

 

Konkursu ma na celu promowanie wolontariatu oraz docenienie roli koordynatorów wolontariatu, którzy na co dzień pracują z wolontariuszami, kierują ich pracą, wspierają, pomagają dokonywać właściwych wyborów w podejmowaniu aktywności wolontariackiej, oraz mają nieoceniony wkład w działania organizacji/instytucji, w której prowadzą wolontariat.

 

Miejsce I – Kinga Wojaczek Stowarzyszenie Innowacji Społecznych „Mary i Max”

Kinga Wojaczek, ubrana w różowy kombinezon, stoi na scenie po otrzymaniu nagrody

 
Kinga świetnie zarządza zespołem osób pracujących nad Wolontariatem Koleżeńskim (opiekunek, pracowniczek terenowych). Jest bardzo dobrze zorganizowaną koordynatorką. To właśnie dzięki niej ten skomplikowany program może sprawnie działać. Kinga jest też jedną z osób, dzięki którym Wolontariat Koleżeński pojawił się w Polsce. Brała udział zarówno w teoretycznym/badawczym, jak i praktycznym wdrażaniu programu. Poświęciła, i wciąż poświęca, bardzo dużo czasu i energii, by wolontariat mógł działać. Zdaniem całego zespołu, Kinga zdecydowanie zasługuje na wyróżnienie jej pracy!

Miejsce II – Ewa Celińska-Pyśk Mt5,14 Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

Ewa Celińska-Pyśk, ubrana w czarny golf i czarne spodnie, stoi na scenie po otrzymaniu nagrody

 

Ewa to koordynator z pasją i energią. Wierzy, że wolontariat to przede wszystkim ludzie, dlatego ideę budowania społeczności wokół Muzeum uznaje za cel nadrzędny pracy Działu. Jako kierownik Działu troszczy się nie tylko o wolontariuszy, ale także o rozwój pracowników, których konsekwentnie motywuje do udziału w ciekawych szkoleniach i wydarzeniach związanych z wolontariatem. 

Miejsce III – Piotr Kowalski Szkoła Podstawowa nr 255 im. Cypriana Kamila Norwida

Piotr Kowalski, ubrany w dżinsy, błękitną koszulę i beżową marynarkę, przemawia na scenie po otrzymaniu nagrody

 

Piotr prowadzi świetnie zorganizowany i rożnorodny wolontariat szkolny, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi, dla około 100 uczniów. Piotr motywuje, planuje, regularnie się z wolontariuszami spotyka, nagradza i dba o nich. Działań jest dużo, dla każdej grupy wiekowej, rozplanowanych na cały rok. Są to zarówno działania na rzecz szkolnej społeczności, jak również akcje zewnętrzne.


Koordynatorki i Koordynatorzy, serdecznie dziękujemy za Waszą pracę z wolontariuszami, stanowicie wzór do naśladowania! Gratulujemy wszystkim wyróżnionym i dziękujemy za zgłoszenia! W 2023 r. także będziemy poszukiwać najlepszych koordynatorów oraz najlepszych ofert dla wolontariuszy. 


Wydarzenie zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie w ramach działania „Wsparcie organizatorów wolontariatu” realizowanego w ramach miejskiego projektu „Ochotnicy warszawscy” integrującego działania wspierające rozwój wolontariatu w stolicy.