Wczoraj odbyła się Warszawska Gala z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Było to pierwsze tego typu wydarzenie w Warszawie, organizowane na dużą skalę. W Gali wzięły udział wolontariuszki i wolontariusze z całej Warszawy, których przywitali Prezydent Rafała Trzaskowski oraz Dyrektorka Koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego Karolina Zdrodowska.

Warszawska Gala z okazji Miedzynarodowego Dnia Wolontariusza

Wolontariat w centrum uwagi stolicy

Warszawska Gala z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza została zorganizowana przez Miasto Stołeczne Warszawę, w ramach projektu rozwoju wolontariatu „Ochotnicy warszawscy”. W Gali wzięli udział ochotnicy z wielu miejskich instytucji oraz organizacji pozarządowych, którzy zwłaszcza w ostatnich latach, dołożyli wszelkich starań, by pomóc w czasie kryzysu – wywołanego pandemią COVID-19 i wojną w Ukrainie. Celem wydarzenia było docenienie i wyróżnienie mieszkańców Warszawy za ich zaangażowanie w wolontariat. Galę poprowadziła znana, ceniona i zaangażowana społecznie aktorka Aleksandra Popławska.

Punktem rozpoczynającym Galę było nagrane przemówienie Prezydenta Rafała Trzaskowskiego, w którym podziękował on za zaangażowanie wolontariuszek i wolontariuszy:

Trudna sytuacja ostatniego roku pokazała nam jak wielki jest potencjał wolontariatu. Wiem, że jako wolontariuszki i wolontariusze od lat działacie na rzecz naszego miasta, nie tylko w obliczu kryzysu. Wykonujecie tysiące różnych zadań, które sprawiają, że Warszawa jest coraz lepszym miejscem! Nie wyobrażam sobie miasta bez Waszej pomocy.

W ramach części głównej wydarzenia, głos zabrała Dyrektorka Koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego Karolina Zdrodowska, która zwróciła się do gości w słowach:

Wolontariuszki i wolontariusze są wielką siłą i mocą tego miasta. Siłą, która pozwala nam wyjść obronną ręką z trudnych sytuacji. Z okazji Dnia Wolontariusza chciałabym życzyć Wam, żebyście czerpali satysfakcję z tego co robicie, żebyście odkrywali nowe talenty i rozwijali swoje umiejętności, a my jako miasto będziemy się starali dawać Wam do tego jak najlepsze narzędzia i wspierać Was w każdy możliwy sposób.

Fotorelacja z Gali

fot. Radosław Zawadzki


Debata o wartościach płynących z wolontariatu

Po przemówieniach, odbyła się debata pt. „Czy wolontariat zmienia ludzi?”, w której wzięli udział wolontariuszki i wolontariusze: Patrycja Jabłonowska – wolontariuszka wydarzeń sportowych, pikników sąsiedzkich, zbiórek, projektów międzynarodowych i festiwali, a obecnie studentka SWPS; Sylwia Polesiak - wolontariuszka Domu Powstańców Warszawskich, z zawodu księgowa; Zsolt Fekete – w przeszłości wolontariusz Olimpiad Specjalnych, a tym roku wspierający uchodźców w punkcie informacyjnym na dworcu, prywatnie przedsiębiorca. Moderatorką debaty była Aleksandra Popławska.

Podczas debaty wolontariusze opowiadali o swoich motywacjach, przeżyciach i o tym jak duży wpływ wolontariat ma na nasze otoczenie – Warszawę. Wszyscy debatanci zgodnie podkreślali, że wolontariat jest bardzo ważnym elementem ich życia.

Grafika-ryślenie z ilustracjami inspirowanymi debatą
wyk. M. Aranży

Całość wydarzenia dopełnił koncert niespodzianka – zaproszeni goście do ostatniej chwili nie widzieli, kto przed nimi wystąpi. Dla warszawskich wolontariuszy wystąpiła Julia Pietrucha z ze swoim zespołem. Po koncercie nadszedł czas na tort – z hasłem aktualnie trwającej kampanii społecznej, mającej na celu podziękowanie wszystkim wolontariuszkom i wolontariuszom za ich zaangażowanie – „Wolontariuszki, Wolontariusze, jestem z Was duma ~Warszawa”. Podczas wydarzenia odbywały się także różne działania animacyjne, mające na celu integrację zgromadzonych.

Życzenia dla Ochotniczek i Ochotników z okazji ich święta

Warszawa jest każdego dnia dumna ze swoich wolontariuszek i wolontariuszy. W Międzynarodowy Dzień Wolontariusza chcemy szczególnie podziękować wszystkim tym, którzy dobrowolnie i bezinteresownie działają na rzecz społeczeństwa. To dzięki Wam tak wiele instytucji i organizacji jest wspieranych w realizacji swoich działań. Bez Was nie powstałoby wiele wartościowych inicjatyw, które odmieniają nasze miasto. Niech Waszym działaniom jak najczęściej towarzyszy poczucie spełnienia!