24 i 25 marca odbyło się szkolenie Centrum Edukacji Obywatleskiej dla nauczycieli w pierwszej edycji programu "Kto na ochotnika?", skierowane do szkół z Pragi-Północ, Pragi-Południe i Targówka. Przez dwa intensywne dni w Centrum Wielokulturowym przy placu Hallera prowadzono dyskusje nad tym, jak powinien wyglądać szkolny wolontariat i jak można wspierać szkoły w jego realizacji. Zachęcamy do przeczytania relacji ze szkolenia. 

Autorka tekstu: Anna Dobrowolska. Relację zamieszczamy dzięki uprzejmości autorki.

P1010008  P1010047

Pierwszą część spotkania poprowadziła trenerka CEO Malina Baranowska-Janusz. Był czas na integrację i wzajemne poznanie swoich potrzeb. Okazało się, że część nauczycielek miała już doświadczenia ze szkolnym wolontariatem, a dla części jest to zupełnie nowa przygoda - od razu stworzyły się minigrupy wsparcia i wymiany pomysłów. Dyskutowano też nad dobrymi i złymi stronami angażowania uczniów w wolontariat, co było okazją do wymiany dotychczasowych doświadczeń i wątpliwości. W pierwszej części szkolenia uczestniczki w ramach generatora pomysłów stworzyły 4 własne pomysły na nowe działania wolontariackie odpowiadające na konkretne zapotrzebowanie społeczne. Efekty zostaną wkrótce zaprezentowane na stronie projektu.

P1010004  P1010052

Po lunchu przyszedł czas na spotkania z praktykami - organizacjami, które aktywnie współpracują z wolontariuszami, w tym z młodzieżą. W formule "World Cafe" uczestniczki szkolenia mogły porozmawiać z przedstawicielkami organizacji i instytucji, które prowadzą wolontariat dla młodzieży: Martą Walkowską-Lipko (Centrum Wolontariatu Muzeum Powstania Warszawskiego), Anną Łukawską-Adamczyk (Fundacja Cinemania), Jolantą Binicką (Fundacja Refugee.pl), Julią Dmeńską (Stowarzyszenie Mierz Wysoko), Joanną Hałoń-Gnutek (Prywatne Gimnazjum Sióstr Nazaretanek w Warszawie). 

P1010024  P1010034

Podczas drugiego dnia szkolenia przyszedł czas na dyskusje o bardziej praktycznych kwestiach. Sylwia Żmijewska-Kwiręg z CEO poprowadziła warsztat o prawnych aspektach wolontariatu szkolnego. Okazało się, ze temat ten jest bardzo ważny i potrzebny. Już teraz zdradzić możemy, że jedno z webinariów, które zostało zaplanowane w programie, będzie poświecone również tej tematyce. Poza tym mentorzy, którzy będą pracować ze szkołami przez najbliższe kilka miesięcy, poprowadzili warsztat z motywowania uczniów do zaangażowania. Szkolenie podsumowano planując działania na najbliższe tygodnie. Zapowiada się intensywna, ale też niesamowicie ciekawa praca.

Autorzy zdjęć: CEO (Mateusz Konieczny, Anna Dobrowolska, Małgorzata Leszko)