Rusza nowy projekt Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego – archiwum społeczne „Mój profesor Wojtyła”. Głównym celem projektu jest pozyskanie oraz zachowanie dla przyszłych pokoleń unikatowych świadectw z mniej znanego okresu z życia przyszłego papieża Jana Pawła II, jakim była praca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Zebrany materiał – w postaci zdjęć, pamiątek, relacji, listów, wspomnień i dzienników – zostanie zdigitalizowany i udostępniony szerokiej grupie odbiorców. Jednocześnie w nawiązaniu do idei archiwum społecznego, które jest inicjatywą obywatelską, pozwoli dotrzeć do unikatowych pamiątek i materiałów, które trudniej jest zdobyć w wyniku standardowej działalności muzealniczej.

Temat archiwum społecznego nie jest przypadkowy. Karol Wojtyła wykładał etykę na lubelskiej uczelni przez prawie ćwierć wieku, aż do wyboru na papieża. Był to okres niezwykle płodny pod względem dorobku naukowego, ale również w zakresie pracy dydaktycznej ze studentami. Prowadził wykłady, proseminaria oraz seminaria dla magistrantów i doktorantów. Kształcił swoich naukowych następców, ale też duchowo formował studentów poprzez rozmowy i wspólne wyjazdy. Właśnie wakacyjne wędrówki mocno integrowały społeczność akademicką z niezwykłym profesorem i pomagały budować relację mistrz – uczniowie.

Muzeum chce dotrzeć do absolwentów uczelni i nawiązać kontakt z osobami, które współpracowały z Wojtyłą, były jego studentami lub studentkami albo pamiętają go z innych aktywności. Dzięki temu będzie możliwe stworzenie społeczności, która przyczyni się do powiększania zbiorów muzeum i utrwalania zbiorowej pamięci o Janie Pawle II.

Upływający czas sprawia, że jest to ostatni moment na dotarcie do współpracowników i profesorów, którzy pracowali z Janem Pawłem II. Muzeum zależy również na odnalezieniu studentów, którzy uczęszczali na zajęcia prowadzone przez Karola Wojtyłę. W ramach projektu planowane jest dotarcie do jak największego grona świadków historii, którzy odkryją przed Muzuem unikatowe zbiory osobiste. Dzięki zebranym materiałom zostanie przybliżone nie tylko znaczenie naukowego dorobku Karola Wojtyły, który stał się intelektualnym fundamentem jego papiestwa, ale też Wojtyłę jako profesora, intelektualnego przewodnika wychowującego do dojrzałego życia.

Plakat promujący projekt archiwum społecznego "Mój profesor Wojtyła"

Do budowania archiwum społecznego są zaproszeni wolontariusze, którzy będą wspierać pracowników na każdym etapie realizacji projektu. Wolontariusze zaangażowani w projekt wezmą udział w cyklu szkoleń, podczas których nauczą się digitalizacji zbiorów, obróbki fotografii, sporządzania fachowych opisów zdjęć w bazie danych, a także prowadzenia wywiadów ze świadkami historii oraz transkrypcji nagranych wspomnień. Projekt zakłada zaangażowanie wolontariuszy na każdym etapie. W zależności od preferencji i predyspozycji otrzymają różne zadania. Do głównych będą należały: pomoc w promocji projektu, prowadzenie wywiadów ze świadkami historii, kontakt z uczestnikami projektu, digitalizacja zbiorów.

Dzięki udziałowi w projekcie wolontariusze poznają tajniki pracy historyków i archiwistów oraz będą mieli okazję zdobyć cenne umiejętności takie jak: tworzenie baz danych i praca na programach archiwizacyjnych, fachowe opisywanie i katalogowanie dokumentów, obróbka i digitalizacja zdjęć, prowadzenie wywiadów, tworzenie treści do mediów społecznościowych. Rozwiną również kompetencje miękkie, nauczą się pracy w zespole i działania projektowego. Dodatkowo studenci zaangażowani w projekt będą mieli możliwość zaliczenia praktyk.


Oferta wolontariatu znjaduje się również na naszym portalu. 

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie muzeum oraz w mediach społecznościowych lub pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zainteresowanych wolontariuszy zapraszamy do napisania na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Realizację projektu „Mój profesor Wojtyła” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.