Autorka: Agata Pietrzyk-Sławińska, Ośrodek Edukacji Muzealnej Łazienki Królewskie
Relację zamieszczamy dzięki uprzejmości autorki.

 
10 marca w Łazienkach Królewskich odbyło się seminarium o wolontariacie. W Sali Balowej Pałacu na Wsypie spotkało się ok. 40 osób, w tym koordynatorzy wolontariatu, wolontariusze i przedstawiciele instytucji kultury z całej Polski.

58d16607beeac
fot. Paweł Czarnecki

W pierwszej części spotkania zaprezentowane zostały trzy projekty wolontariackie, których wspólnym mianownikiem był czynnik międzypokoleniowy. Jako pierwsi wystąpili realizatorzy projektu "Muzeum spotyka.." - edukacyjnego programu wolontariackiego, który odbył się w Łazienkach Królewskich w 2016 r. Agata Pietrzyk-Sławińska, koordynatorka wolontariatu w Łazienkach, przedstawiła ideę i przebieg przedsięwzięcia, a Jola Drozd, Lidia Skarżewska, Ewa Kurzawa i Małgosia Białostocka, wolontariuszki, podzieliły się refleksjami na temat udziału w projekcie (opowiedziały o wyzwaniach i korzyściach wolontariatu muzealnego).

58d166079b0ae
fot. Paweł Czarnecki

Następnie Maria Klaman (Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę") oraz Ania Rochowska (TR Warszawa) opowiedziały o projekcie "Archipelag pokoleń", jako przykładzie twórczej współpracy teatru i organizacji pozarządowej. Prelegentki zwróciły uwagę na wartość łączącego ich partnerstwa oraz potwierdziły, że wolontariat w naturalny sposób rozwija i wzbogaca społeczność instytucji kultury.

58d1660788d81
fot. Paweł Czarnecki

Potem pani Ewa Kulisz (Fundacja Park Śląski) podzieliła się z nami doświadczeniem Parkowej Akademii Wolontariatu, która stanowi interesujący przykład wolontariatu seniorów - programu zakładającego wzajemne wsparcie i edukację.

58d16607521fd
fot. Paweł Czarnecki

Każdy z projektów reprezentował inny model działania, wszystkie jednak opierały się na idei wolontariatu rozumianego, jako sposób na aktywne uczestnictwo w kulturze.
W drugiej części spotkania dyskutowaliśmy o wolontariacie w dwóch grupach warsztatowych.

58d16607642f8
fot. Paweł Czarnecki

Agata Pietrzyk-Sławińska moderowała dyskusję na temat wolontariatu w muzeum. Podczas tej części skupiliśmy się na relacji pomiędzy muzeum a odbiorcami i współtwórcami jego oferty, podjęliśmy także bardzo ciekawy temat języka, jakim opisuje się działania wolontariackie, jego spójności i źródeł.
Na zakończenie stworzyliśmy małe instalacje przestrzenne, pokazujące wolontariat w kontekście międzypokoleniowym. Prace stworzone przez uczestników potwierdziły, że wolontariat opiera się na międzyludzkiej wymianie, a różnice międzypokoleniowe zacierają się we wspólnym działaniu. Muzea oraz inne instytucje kultury mogą zatem sprzyjać wymianie międzypokoleniowej m.in. poprzez programy wolontariatu.

58d1660776920
fot. Paweł Czarnecki

Podczas warsztatu powadzonego przez Dagmarę Gortych (Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"), uczestnicy debatowali nad społecznym wymiarem wolontariatu - kompetencjami społecznymi, które wolontariat pomaga wzmacniać i rozwijać.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w seminarium. Spotkanie uruchomiło szereg kolejnych ciekawych tematów. Kusi nas, aby WoloLab stał się cyklem...
Do zobaczenia!