W tym roku m.st. Warszawa organizuje już XII edycję konkursu na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową S3KTOR. Od 2010 roku stanowi on świetną okazję do promowania działań trzeciego sektora oraz okazania wdzięczności organizacjom za to, co robią dla Warszawy i jej mieszkańców.

Tekst "S3KTOR 2021" na czarnym tle

Inicjatywy do konkursu mogą zgłaszać jedynie organizacje pozarządowe oraz biura Urzędu m.st. Warszawy i urzędy dzielnic. Mają na to czas już tylko do 31 lipca.

Jak co roku zostanie przyznana nagroda "Za całokształt Grand S3KTOR 2021". Wyróżnione w ten sposób zostaną szczególnie zasłużone organizacje, które działają na rzecz m.st. Warszawy i jego mieszkańców od co najmniej 10 lat.

Konkurs ma na celu przybliżenie mieszkańcom Warszawy działań stowarzyszeń i fundacji, które każdego dnia zmieniają ich życie na lepsze. Będą mieli oni również możliwość wyboru Laureata Nagrody Mieszkańców podczas otwartego głosowania online, które rozpocznie się w połowie sierpnia i będzie trwało do 16 września. Każdy zainteresowany będzie mógł oddać głos na jedną inicjatywę.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące sposobu dokonywania zgłoszeń jak i głosowania online oraz potrzebne dokumenty znajdują się na portalu m.st. Warszawy.


Dowiedźcie się więcej o inicjatywach miasta stołecznego Warszawy na rzecz wzmacniania aktywności mieszkańców.