Do grona warszawskich placówek edukacji pozaszkolnej, które chcą rozwijać wolontariat, dołączyły kolejne. Pierwsze szkolenie tegorocznej edycji programu odbyło się 30 maja 2022 roku w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych na Bielanach.

W II edycji Programu udział biorą:

tegoroczna grupa uczestników programu rozwoju wolontariatu w placówkach edukacji pozaszkolnej

Program rozwoju wolontariatu trwa dwa lata i podzielony jest na cztery etapy. Jego głównym założeniem jest wsparcie placówek w zaplanowaniu współpracy z wolontariuszami tak, aby wolontariat przyniósł korzyść zarówno placówce, jak i samym wolontariuszom. Program składa się z następujących form wsparcia:

  1. Szkolenia grupowe dla wszystkich koordynatorów wolontariatu z placówek zgłoszonych do programu. Zaplanowane zostały 4 takie spotkania, które będą odbywać się do grudnia 2022 r.,
  2. Spotkania indywidualne dla pracowników placówek z trenerami projektu,
  3. Spotkanie podsumowujące z udziałem dyrektorów placówek,
  4. Bieżące wsparcie w trakcie trwania projektu.

Dodatkowo, w ramach Programu, każdy uczestnik pracuje nad stworzeniem kompleksowego planu rozwoju wolontariatu w swojej placówce, dostosowanego do potrzeb i lokalnych zasobów. Ponadto każda placówka otrzymuje dofinansowanie w wysokości 2000 zł na działania związane z rozwojem wolontariatu.

uczestniczka programu wykonująca plakat

Na pierwszym szkoleniu, w ramach wizyty studyjnej, koordynatorzy dowiedzieli się jak funkcjonuje wolontariat w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, ponadto poruszone zostały następujące tematy:

  • dobre praktyki organizacji wolontariatu, jak wolontariat rozwija organizację i zmienia otoczenie,
  • różnorodne formy wolontariatu możliwe do wprowadzenia w placówkach edukacji pozaszkolnej,
  • potrzeby i cele placówek, a wolontariat,
  • rola koordynatora wolontariatu,
  • Miejski Portal Wolontariatu ochotnicy.waw.pl, narzędzia dostępne w ramach portalu.

plakaty wykonane przez uczestników w ramach warsztatów podczas pierwszego spotkania


Program rozwoju wolontariatu w placówkach edukacji pozaszkolnej jest realizowany w ramach projektu Ochotnicy warszawscy przez Fundację Civis Polonus.


Zobacz także pełną ofertę wsparcia dla organizatorów wolontariatu w Warszawie.