Zapraszamy do obejrzenia nagrania webinarium dotyczącego formalno-prawnych aspektów funkcjonowania szkolnego koła wolontariatu, które odbyło się 15.11.2021 roku w ramach Programu rozwoju wolontariatu w szkołach.

Webinarium poprowadzili: Antonina Dębska – prawniczka oraz Mateusz Konieczny – trener i edukator.

W trakcie webinarium poruszono kwestie:

  • organizacji wolontariatu z punktu widzenia prawa m.in.: zasad organizowania zbiórek i loterii, zasad wyjść pozaszkolnych z wolontariuszami, zgód RODO itp.;
  • dobrych praktyk z zakresu przydzielania punktów za wolontariat oraz współpracy z rodzicami wolontariuszy;
  • opracowanych przez Antoninę Dębską nowych wzory dokumentów, które mogą być pomocne przy organizacji wolontariatu w szkole;
  • wątpliwości oraz pytań zgłoszonych przez osoby uczestniczące w webinarium.


Obejrzyj webinar


Zachęcamy również do zapoznania się z publikacją "Formalno-prawne aspekty wolontariatu szkolnego w pytaniach i odpowiedziach "Formalno-prawne aspekty wolontariatu szkolnego w pytaniach i odpowiedziach".


Program rozwoju wolontariatu w szkołach jest finansowany przez m.st. Warszawa w ramach projektu "Ochotnicy warszawscy". Bezpośrednim realizatorem programu jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej.