Wolontariuszu! Wolontariuszko! Zapraszamy do udziału w wykładach i warsztatach dotyczących Pierwszej Pomocy Psychologicznej z elementami ISTDP organizowanymi przez Centrum ISTDP (Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej).

Centrum ISTDP zaprasza do udziału w wykładach i warsztatach dotyczących Pierwszej Pomocy Psychologicznej z elementami ISTDP. Pomoc psychologiczna udzielana przez osoby posiadające odpowiednie umiejętności i wiedzę może znacząco zmniejszyć stres wywołany traumatycznymi wydarzeniami.

Treść kursu uwzględnia wskazówki zawarte w modułach Pierwszej Pomocy Psychologicznej (PFA) opracowanych przez WHO, IASC i NCTSN oraz podstawowe techniki ISTDP (Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej) stosowane przez psychoterapeutów ISTDP w celu monitorowania i regulacji lęku.

Kurs składa się z 2 części:

 • Wykładów, z których transmisja jest dostępna na Facebooku
 • Warsztatów dla 50 wybranych uczestników, których udział poświadczony będzie certyfikatem

Wykłady odbędą się w termianach:

 • 9.04 (sobota) g. 16:00-17:30 "1 PREPARE"
 • 30.04 (sobota) g. 16:00-17:30 "2 LOOK"
 • 14.05 (sobota) g. 16:00-17:30 "3 LISTEN"
 • 28.05 (sobota) g. 16:00-17:30 "4 LINK"
 • 11.06 (sobota) g. 16:00-17:00 "5 FOR KIDS"

Uczestnicy zdobędą praktyczne informacje, wiedzę i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy psychologicznej w bezpośrednim następstwie katastrof. Otrzymają przegląd wpływu, jaki traumatyczne wydarzenia wywierają na jednostkę, oraz konkretne techniki pracy z osobami dotkniętymi traumatycznym, stresującym lub trudnym wydarzeniem. Szkolenie będzie się składać z zajęć w sali wykładowej i odgrywania scenek. Szczególny nacisk zostanie położony na elementy składowe PFA.

Tematy poruszane w trakcie kursu to m.in.:

 • Rozpoznawanie stresu u dorosłych, nastolatków i dzieci
 • Pierwsza pomoc w zakresie zdrowia psychicznego w praktyce
 • Metody dbania o siebie
 • Wspieranie siebie i współpracowników w pracy
 • Praktykowanie nowych umiejętności i studia przypadków

Każdy uczestik, który ukończy kurs, otrzyma certyfikat uprawniający do udzielania pierwszej pomocy psychologicznej (PFA). Warunkiem otrzymania certyfikatu jest uczestnictwo we wszytkich 4 modłach i zaliczenie testu końcowego.

Kurs zostanie poprowadzony przez:

 • Elenę Cherepanov, PhD. Wykładowcę Cambridge (Boston, MA). Ponad 20 lat doświadczenia w zakresie reagowania na sytuacje kryzysowe o charakterze humanitarnym. Autorka ponad 60 książek i publikacji naukowych
 • Przemysława Duchniewicza, lekarza, nauczyciela i psychoterapeutę ISTDP Centrum ISTDP

Wykłady i warsztaty są bezpłatne, odbywać się będą online, w języku angielskim (z wykorzystaniem materiałów w języku angielskim, polskim i ukraińskim).


Zapisy: Zapisy są przyjmowane poprzez formularz onlineKlikając w link opuszczasz portal www.ochotnicy.waw.pl.

Więcej informacji można uzyskać w wydarzeniu na portalu Facebook.