W ramach projektu „Ochotnicy warszawscy” od trzech lat wspieramy warszawskie instytucje w tworzeniu partnerstw na rzecz promocji i rozwoju wolontariatu. Program wzmacnia współpracę pomiędzy instytucjami, umożliwia realizację wspólnych inicjatyw i sprzyja promocji wolontariatu w środowisku lokalnym.

W 2021 roku odbyły się dwie tury partnerstw instytucji na rzecz rozwoju wolontariatu. W turze wiosennej wsparcie zarówno merytoryczne, jak i finansowe otrzymały 24 partnerstwa instytucji, a w drugiej turze (jesiennej) 15 partnerstw.

Założeniem drugiej tury był rozwój aktywności lokalnej poprzez wolontariat. Wymogiem formalnym otrzymania dofinanowania było zaangażowanie w partnerstwo Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL). Każde partnerstwo, które tworzyło dwie lub trzy instytucje mogło uzyskać dofinansowanie do 6 tysięcy złotych. O kwotę 10 tysięcy złotych mogły wnioskować partnerstwa, w które zaangażowały się cztery lub więcej instytucji.

W styczniu bieżącego roku odbyło się spotkanie online z realizatorami projektów, które było okazją do podsumowania drugiej tury partnerstw rozwijających wolontariat lokalny w 2021 roku. Spotkanie otworzyła Marta Dermańska – Zastępczyni Dyrektorki Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, która serdecznie podziękowała osobom i instytucjom aktywnie zaangażowanym w tworzenie tegorocznych partnerstw.Następnie uczestniczki i uczestnicy dzielili się ze sobą doświadczeniami i dobrymi praktykami z realizacji projektów. Na zakończenie przedstawione zostały dalsze formy miejskiego wsparcia, dzięki któremu instytucje mogą rozwijać działania ze społecznością.

Poznaj projekty dofinansowane w drugiej turze:

 

Zdjęcia nr 1 i nr 3 przekazane przez: Domu Kultury „Włochy” i Bibliotekę Publiczną Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. Zdjęcie nr 2 przekazane przez: Ognisko Pracy Pozaszkolnej na Ochocie, Bibliotekę „Pod Skrzydłami” Wypożyczalni dla dzieci i młodzieży nr 75, Miejsce Aktywności Lokalnej SURMA - Ośrodek Pomocy Społecznej (zdjęcie środkowe).

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji!

Program partnerstw instytucji na rzecz wolontariatu będzie kontynuowany w roku 2022. Zachęcamy do śledzenia aktualności na naszym portalu www.ochotnicy.waw.pl.


Działanie finansowane jest ze środków m.st. Warszawy.


Chcesz dowiedzieć się więcej o działaniach na rzecz promocji i rozwoju wolontariatu w ramach projektu „Ochotnicy warszawscy”?

Sprawdź zakładkę o nas!


Chcesz dowiedzieć się więcej o Miejscach Aktywności Lokalnej i innych formach lokalnego działania?

Odkryj stronę Warszawa Sąsiedzka oraz profil Warszawa lokalnie na Facebook'u